421 Sinonim Mengikat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 421 sinonim kata 'mengikat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim mengikat

Sinonim Mengikat

 1. Mewajibkan
 2. Memaksa
 3. Memandang Mustahak
 4. Memandang Patut
 5. Memandang Perlu
 6. Memestikan
 7. Menentukan
 8. Menetapkan
 9. Mengharuskan
 10. Mensyaratkan
 11. Mensyariatkan
 12. Menuntut
 13. Terap
 14. Menerap
 15. Memasang
 16. Membuat
 17. Menyusun
 18. Merakit Mesin
 19. Memastikan
 20. Memilih
 21. Memutuskan
 22. Menunjuk
 23. Menyabitkan
 24. Menakdirkan
 25. Menggariskan
 26. Menyuratkan
 27. Mematok
 28. Menaruh Harga
 29. Membatasi
 30. Menakrifkan
 31. Mendefinisikan
 32. Tawan
 33. Menawan
 34. Memapas
 35. Memasung
 36. Membegal
 37. Membekuk
 38. Memegang
 39. Memenjara
 40. Menahan
 41. Menangkap
 42. Mencekal
 43. Menciduk
 44. Mencokok Ayam
 45. Ikan
 46. Mencomot
 47. Mengambil
 48. Mengurung
 49. Menjajah
 50. Menjarah
 51. Menjerat
 52. Menyandera
 53. Menyergap
 54. Merampas
 55. Merebut
 56. Meringkus
 57. Memaut
 58. Memengaruhi
 59. Memesona
 60. Memikat
 61. Memukau
 62. Menambat
 63. Menarik
 64. Menggoda
 65. Artistik
 66. Ayu
 67. Bagus
 68. Bahari
 69. Cantik
 70. Elok
 71. Jelita
 72. Juita
 73. Molek
 74. Permai
 75. Rupawan
 76. Simpatik
 77. Menaris
 78. Membalut
 79. Menalikan
 80. Mengebat
 81. Tambat
 82. Melilitkan
 83. Melingkarkan
 84. Membebat
 85. Membelit
 86. Menaul
 87. Mencancang
 88. Menggantung
 89. Menghubungkan
 90. Menuas
 91. Menyambat
 92. Menyambung
 93. Menyimpul
 94. Memautkan
 95. Menambatkan
 96. Menyimpulkan
 97. Membuhul
 98. Menyendi
 99. Menyalut
 100. Menyimpai
 101. Menyaur
 102. Menjalin
 103. Memilin
 104. Menyangkut
 105. Melekat
 106. Melibat
 107. Membabit
 108. Menancap
 109. Mencantol
 110. Menempel
 111. Mengait
 112. Menggayut
 113. Menumpu
 114. Menyangsang
 115. Menyatu
 116. Mencantumkan
 117. Ringkus
 118. Menggelapkan
 119. Mencuri
 120. Memberkas
 121. Merantai
 122. Membelenggu
 123. Menghambat
 124. Menyekat
 125. Menggairahkan
 126. Menggiurkan
 127. Merangsang
 128. Atraktif
 129. Menakjubkan
 130. Mengagumkan
 131. Melabu
 132. Melebun
 133. Melecun
 134. Melibas
 135. Membodohi
 136. Membohongi
 137. Memperdayai
 138. Mencurangi
 139. Mendustai
 140. Mengabui
 141. Mengakali
 142. Mengecoh
 143. Mengelabui
 144. Menghelat
 145. Mengibuli
 146. Menipu
 147. Menokoh
 148. Pikat
 149. Memulut
 150. Menaklukkan
 151. Menggaet
 152. Menundukkan
 153. Membujuk
 154. Mencumbu
 155. Merayu
 156. Memancing
 157. Memerangkap
 158. Menjebak
 159. Aduhai
 160. Hebat
 161. Interesan
 162. Luar Biasa
 163. Memaku
 164. Memincut
 165. Mencengangkan
 166. Memberahikan
 167. Adiwarna
 168. Bena
 169. Paut
 170. Melekap
 171. Memeluk
 172. Mencangkum
 173. Mendekap
 174. Menyikap
 175. Merangkul
 176. Merangkum
 177. Merangkup
 178. Memasak
 179. Paksa
 180. Mendesak
 181. Menekan
 182. Mengerasi
 183. Meminta
 184. Nikah
 185. Menikah
 186. Berbaur
 187. Beristri
 188. Berjodoh
 189. Berkawin
 190. Berkeluarga
 191. Bersemenda
 192. Bersuami
 193. Berumah Tangga
 194. Duduk
 195. Janji
 196. Kawin
 197. Menempuh Hidup Baru
 198. Naik Ke Pelaminan
 199. Mengencangkan
 200. Melajukan
 201. Melancarkan
 202. Melekaskan
 203. Memacu
 204. Mempercepat
 205. Mencepatkan
 206. Menderaskan
 207. Mengebut
 208. Menggegas
 209. Menggesakan
 210. Menyegerakan
 211. Menegangkan
 212. Meneguhkan
 213. Mengengatkan
 214. Mengeratkan
 215. Menguatkan
 216. Menyingsetkan
 217. Merapatkan
 218. Meregangkan
 219. Membesarkan
 220. Mengeraskan
 221. Mengelompokkan
 222. Membagi
 223. Memilah
 224. Menggerombolkan
 225. Menggolongkan
 226. Mengguguskan
 227. Menghimpunkan
 228. Mengklasifikasi
 229. Mengumpulkan
 230. Menyatukan
 231. Menyekutukan
 232. Menyerikatkan
 233. Melilit
 234. Memalut
 235. Membarut
 236. Memerban
 237. Menancang
 238. Mencekak
 239. Menjaras
 240. Melapih
 241. Memintal
 242. Mengandam
 243. Menganyam
 244. Mengelabang
 245. Mengepang
 246. Merajut
 247. Merangkai
 248. Mempererat
 249. Mempertalikan
 250. Menggabungkan
 251. Menggandengkan
 252. Menyambungkan
 253. Mewujudkan
 254. Mengatur
 255. Menggubah
 256. Mengikrarkan
 257. Mengukuhkan
 258. Membenarkan
 259. Mengakui
 260. Mengesahkan
 261. Melingkar
 262. Memadu
 263. Membungkus
 264. Menelikung
 265. Mengacit
 266. Mengalit
 267. Mengamban
 268. Mengancing
 269. Mengepak
 270. Menggari
 271. Menggetang
 272. Merimpus
 273. Menggalang
 274. Mengalas
 275. Melandas
 276. Melapik
 277. Mengganjal
 278. Menyendal
 279. Mencagak
 280. Menopang
 281. Menunjang
 282. Menyangga
 283. Menyokong
 284. Membina
 285. Memperkuat
 286. Memperkukuh
 287. Memperteguh
 288. Mengonsolidasikan
 289. Menegakkan
 290. Cantum
 291. Mancatatkan
 292. Melekatkan
 293. Memadukan
 294. Memasukkan
 295. Membubuhkan
 296. Memuat
 297. Menancapkan
 298. Menaruh
 299. Menautkan
 300. Mencecahkan
 301. Mencocokkan
 302. Menempatkan
 303. Menempelkan
 304. Menemukan
 305. Menerakan
 306. Menerapkan
 307. Mengenakan
 308. Menghunjamkan
 309. Menikamkan
 310. Menjelitkan
 311. Menuliskan
 312. Menusukkan
 313. Menyelipkan
 314. Menyematkan
 315. Menyempilkan
 316. Menyertakan
 317. Menyetel
 318. Menyisipkan
 319. Menyuntingkan
 320. Merangkaikan
 321. Merekatkan
 322. Membondot
 323. Menggabung
 324. Menggemal
 325. Erotis
 326. Hot
 327. Panas
 328. Seksi
 329. Sensual
 330. Seronok
 331. Menggandrungi
 332. Menyenangi
 333. Menyukai
 334. Membentuk
 335. Berkreasi
 336. Melatih
 337. Melengkungkan
 338. Membangun
 339. Membengkokkan
 340. Membimbing
 341. Memformat
 342. Menakhlikkan
 343. Menata
 344. Mencetak
 345. Mencipta
 346. Menciptakan
 347. Mencorakkan
 348. Mendirikan
 349. Mendoktrin
 350. Menempa
 351. Mengacu
 352. Mengadakan
 353. Mengajar
 354. Mengarahkan
 355. Mengelukkan
 356. Menghias
 357. Menjadikan
 358. Menyelaraskan
 359. Menyesuaikan
 360. Mereka Cipta
 361. Merias
 362. Merupakan
 363. Memalun
 364. Mencerut
 365. Menggelung
 366. Menggulung
 367. Menyilang
 368. Melibatkan
 369. Membabitkan
 370. Membawa-Bawa
 371. Menyangkut-Nyangkutkan
 372. Merawitkan
 373. Memborgol
 374. Memeram
 375. Memingit
 376. Mengekang
 377. Mengungkung
 378. Menyekap
 379. Menyengkang
 380. Menyengkela
 381. Menyerimpang
 382. Melumpuhkan
 383. Mematahkan
 384. Menewaskan
 385. Mengalahkan
 386. Memperdayakan
 387. Menyemukan
 388. Merakut
 389. Melipat
 390. Mengamankan
 391. Mengangkat
 392. Menyerkap
 393. Melekukkan
 394. Menekuk
 395. Menutup
 396. Menyampul
 397. Menyarung
 398. Menyelubung
 399. Membolot
 400. Mengelubung
 401. Mengemas
 402. Menudungi
 403. Menyaputi
 404. Menyarungi
 405. Menyelaputi
 406. Menyelubungi
 407. Alit
 408. Membelitkan
 409. Memacul
 410. Memencet
 411. Memijit
 412. Memisit
 413. Mengapit
 414. Mengempa
 415. Menggencet
 416. Berakad
 417. Berjanji
 418. Berkomitmen
 419. Bermufakat
 420. Bersepakat
 421. Mengontrak Janji

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengikat adalah mewajibkan, memaksa, memandang mustahak, memandang patut, memandang perlu. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait