106 Sinonim Kata Kesepakatan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 106 sinonim kata 'kesepakatan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim kesepakatan

Sinonim Kesepakatan

 1. Persetujuan
 2. Izin
 3. Pembenaran
 4. Pengesahan
 5. Perkenan
 6. Kontrak
 7. Konvensi
 8. Pakta
 9. Perjanjian
 10. Traktat
 11. Kecocokan
 12. Keselarasan
 13. Persesuaian
 14. Titik Temu
 15. Jalan Tengah
 16. Kata Sepakat
 17. Kemufakatan
 18. Kompromi
 19. Konsensus
 20. Suara Bulat
 21. Sebahat
 22. Kerukunan
 23. Aman
 24. Kesatuan Hati
 25. Lega Dada
 26. Lega Hati
 27. Tenang Dan Tenteram
 28. Keragaman
 29. Kedamaian
 30. Permufakatan
 31. Aliansi
 32. Koalisi
 33. Konfederasi
 34. Negosiasi
 35. Musyawarah
 36. Pembicaraan
 37. Penawaran
 38. Pendekatan
 39. Perbincangan
 40. Perembukan
 41. Persepakatan
 42. Persidangan
 43. Perundingan
 44. Transaksi
 45. Kesesuaian
 46. Adat
 47. Formalitas
 48. Kaidah
 49. Kebiasaan
 50. Norma
 51. Patokan
 52. Pedoman
 53. Pranata
 54. Rasam
 55. Tradisi
 56. Konferensi
 57. Kongres
 58. Muktamar
 59. Pertemuan
 60. Rapat
 61. Sidang
 62. Kebenaran
 63. Kerela-An
 64. Keridaan
 65. Penerimaan
 66. Pengabulan
 67. Permisi
 68. Restu
 69. Akad
 70. Kesepahaman
 71. Ketentuan
 72. Pakatan
 73. Persepersetujuan
 74. Persyaratan
 75. Taklik
 76. Tuntutan
 77. Wasiat
 78. Janji
 79. Ijab
 80. Ikat Janji
 81. Ikrar
 82. Iktikad
 83. Jaminan
 84. Kaul
 85. Keinginan
 86. Kesanggupan
 87. Komitmen
 88. Maksud
 89. Nazar
 90. Niat
 91. Pengakuan
 92. Sumpah
 93. Syarat
 94. Waad
 95. Waadah
 96. Waid
 97. Ajal
 98. Batas Waktu
 99. Had
 100. Tempo
 101. Tenggat
 102. Waktu
 103. Jalan Damai
 104. Keserasian
 105. Keteraturan
 106. Perikatan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata kesepakatan adalah persetujuan, izin, pembenaran, pengesahan, perkenan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik