120 Sinonim Bermufakat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 120 sinonim kata 'bermufakat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim bermufakat

Sinonim Bermufakat

 1. Bersepakat
 2. Berikrar
 3. Bersetuju
 4. Bersatu
 5. Beraduk
 6. Berbaur
 7. Bercampur
 8. Berfusi
 9. Bergabung
 10. Bergaul
 11. Bergugus
 12. Berhimpun
 13. Berintegrasi
 14. Berkelompok
 15. Berkumpul
 16. Berpadu
 17. Berpumpun
 18. Berpusat
 19. Bersambung
 20. Bersekutu
 21. Berserikat
 22. Bersuatu
 23. Bersumber
 24. Bersyarikat
 25. Bertaut
 26. Bertemu
 27. Melebur
 28. Menyambung
 29. Menyatu
 30. Sepakat
 31. Berunding
 32. Berandai-Andai
 33. Berbaik-Baik
 34. Berbicara
 35. Berbincang
 36. Bercakap-Cakap
 37. Berembuk
 38. Berkira-Kira
 39. Berkompromi
 40. Berpadanan
 41. Berpadu-Padan
 42. Berapat
 43. Bertenggang
 44. Berimbang
 45. Bersesuaian
 46. Harmonis
 47. Selaras
 48. Berdiskusi
 49. Bermusyawarah
 50. Beradanan
 51. Beralur
 52. Berasan
 53. Berbeka-Beka
 54. Bersidang
 55. Bertentu
 56. Berua-Rua
 57. Memandankan Pikiran
 58. Menyesuaikan Pikiran
 59. Bekerja Sama
 60. Bercerung
 61. Berdamai
 62. Berjanji
 63. Berkongsi
 64. Bermusyawarat
 65. Bersepaham
 66. Bertolak
 67. Balik Kerak
 68. Berbaikan
 69. Rujuk
 70. Berbahasa
 71. Bercakap
 72. Berceramah
 73. Bercerita
 74. Berkata
 75. Berkisah
 76. Berpidato
 77. Bersuara
 78. Bertutur
 79. Berucap
 80. Berujar
 81. Mangap
 82. Mengobrol
 83. Mengomong
 84. Menguraikan
 85. Menjelaskan
 86. Merenjeng Lidah
 87. Berpendapat
 88. Bersikap
 89. Bekerja
 90. Beraksi
 91. Bergerak
 92. Berjalan
 93. Beroperasi
 94. Bertindak
 95. Berbalah
 96. Beradu Lidah
 97. Beradu Mulut
 98. Beranggar Lidah
 99. Berbantah
 100. Bercekcok
 101. Berdebat
 102. Berkelahi
 103. Berselisih
 104. Bersengketa
 105. Bersitegang
 106. Berseteru
 107. Bersisalak
 108. Bertarung
 109. Bertekak
 110. Bertelingkah
 111. Bertengkar Mulut
 112. Bertengkar
 113. Bertentangan
 114. Bertikai
 115. Perang Mulut
 116. Ribut
 117. Berakad
 118. Berkomitmen
 119. Mengikat
 120. Mengontrak Janji

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata bermufakat adalah bersepakat, berikrar, bersetuju, bersatu, beraduk. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait