80 Sinonim Kata Komitmen di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 80 sinonim kata 'komitmen' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim komitmen

Sinonim Komitmen

 1. Kewajiban
 2. Fardu
 3. Kemestian
 4. Darma
 5. Keharusan
 6. Beban
 7. Tanggung Jawab
 8. Tugas
 9. Peranan
 10. Kerja
 11. Ayahan
 12. Pikulan
 13. Tanggungan
 14. Pekerjaan
 15. Kesetiaan
 16. Kepatihan
 17. Kepatuhan
 18. Ketaatan
 19. Loyalitas
 20. Bakti
 21. Keteguhan Hati
 22. Prasetia
 23. Ikrar
 24. Janji
 25. Kaul
 26. Niat
 27. Nazar
 28. Hasrat
 29. Ikat Janji
 30. Kehendak
 31. Keinginan
 32. Padan
 33. Sumpah
 34. Tekad
 35. Pengorbanan
 36. Kontrak
 37. Akad
 38. Perikatan
 39. Perjanjian
 40. Permufakatan
 41. Persetujuan
 42. Asprak
 43. Keterikatan
 44. Ijab
 45. Iktikad
 46. Jaminan
 47. Kesanggupan
 48. Kesepakatan
 49. Ketentuan
 50. Maksud
 51. Pengakuan
 52. Syarat
 53. Waad
 54. Waadah
 55. Waid
 56. Ajal
 57. Batas Waktu
 58. Had
 59. Tempo
 60. Tenggat
 61. Waktu
 62. Habitat
 63. Koalisi
 64. Pergabungan
 65. Perhubungan
 66. Perkaitan
 67. Perkumpulan
 68. Persatuan
 69. Persekutuan
 70. Perserikatan
 71. Pertautan
 72. Syarikat
 73. Susunan
 74. Rangkaian
 75. Hubungan
 76. Kebajikan
 77. Kata Sepakat
 78. Pakta
 79. Traktat
 80. Tuntutan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata komitmen adalah kewajiban, fardu, kemestian, darma, keharusan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik