47 Sinonim Berjanji di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 47 sinonim kata 'berjanji' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berjanji

Sinonim Berjanji

 1. Bertaki
 2. Berikrar
 3. Bersumpah
 4. Mengangkat Sumpah
 5. Berniat
 6. Beragak-Agak
 7. Berancang
 8. Berangan-Angan
 9. Bercita-Cita
 10. Berencana
 11. Berhajat
 12. Berharap
 13. Beriktikad
 14. Berkaul
 15. Berkehendak
 16. Berkeinginan
 17. Berkemauan
 18. Bermaksud
 19. Bernazar
 20. Berpikir
 21. Bertekad
 22. Bertujuan
 23. Bermufakat
 24. Bekerja Sama
 25. Berbicara
 26. Bercerung
 27. Berdamai
 28. Berembuk
 29. Bergabung
 30. Berkompromi
 31. Berkongsi
 32. Bermusyawarat
 33. Berpadu-Padan
 34. Bersepaham
 35. Bersepakat
 36. Bersetuju
 37. Bersyarikat
 38. Bertenggang
 39. Bertolak
 40. Berakad
 41. Berijab
 42. Berikat Janji
 43. Berkomitmen
 44. Bermuafakat
 45. Berucap
 46. Mengikat
 47. Mengontrak Janji

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berjanji adalah bertaki, berikrar, bersumpah, mengangkat sumpah, berniat. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait