90 Sinonim Bersepakat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 90 sinonim kata 'bersepakat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim bersepakat

Sinonim Bersepakat

 1. Bersetuju
 2. Berkenan
 3. Berkompromi
 4. Bertolak Angsur
 5. Turut-Menurut
 6. Seia
 7. Sependapat
 8. Berbarengan
 9. Bersamaan
 10. Bertepatan
 11. Berikrar
 12. Bermufakat
 13. Bersatu
 14. Beraduk
 15. Berbaur
 16. Bercampur
 17. Berfusi
 18. Bergabung
 19. Bergaul
 20. Bergugus
 21. Berhimpun
 22. Berintegrasi
 23. Berkelompok
 24. Berkumpul
 25. Berpadu
 26. Berpumpun
 27. Berpusat
 28. Bersambung
 29. Bersekutu
 30. Berserikat
 31. Bersuatu
 32. Bersumber
 33. Bersyarikat
 34. Bertaut
 35. Bertemu
 36. Melebur
 37. Menyambung
 38. Menyatu
 39. Sepakat
 40. Berunding
 41. Berandai-Andai
 42. Berbaik-Baik
 43. Berbicara
 44. Berbincang
 45. Bercakap-Cakap
 46. Berembuk
 47. Berkira-Kira
 48. Berpadanan
 49. Berpadu-Padan
 50. Berapat
 51. Bertenggang
 52. Rukun
 53. Bantu-Membantu
 54. Bersatu Hati
 55. Berseia Dan Bersekata
 56. Persatuan
 57. Damai
 58. Ragam
 59. Bekerja Sama
 60. Bercerung
 61. Berdamai
 62. Berjanji
 63. Berkongsi
 64. Bermusyawarat
 65. Bersepaham
 66. Bertolak
 67. Berakad
 68. Berijab
 69. Berikat Janji
 70. Beriktikad
 71. Berkaul
 72. Berkomitmen
 73. Bermaksud
 74. Bermuafakat
 75. Bernazar
 76. Berniat
 77. Bersumpah
 78. Bertaki
 79. Bertekad
 80. Berucap
 81. Berasosiasi
 82. Bercantum
 83. Bergugus-Gugus
 84. Berikat
 85. Berkoalisi
 86. Berkomplot
 87. Berkongkalikong
 88. Berkolusi
 89. Mengikat
 90. Mengontrak Janji

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata bersepakat adalah bersetuju, berkenan, berkompromi, bertolak angsur, turut-menurut. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait