81 Sinonim Kata Kontrak di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 81 sinonim kata 'kontrak' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim kontrak

Sinonim Kontrak

 1. Persetujuan
 2. Izin
 3. Pembenaran
 4. Pengesahan
 5. Perkenan
 6. Kesepakatan
 7. Konvensi
 8. Pakta
 9. Perjanjian
 10. Traktat
 11. Kecocokan
 12. Keselarasan
 13. Persesuaian
 14. Titik Temu
 15. Sewa
 16. Carter
 17. Jalan Tengah
 18. Kata Sepakat
 19. Kompromi
 20. Konsensus
 21. Kemufakatan
 22. Suara Bulat
 23. Sebahat
 24. Permufakatan
 25. Aliansi
 26. Koalisi
 27. Konfederasi
 28. Kesesuaian
 29. Akad
 30. Janji
 31. Komitmen
 32. Perikatan
 33. Asprak
 34. Keterikatan
 35. Prasetia
 36. Darma
 37. Kewajiban
 38. Tanggung Jawab
 39. Kesepahaman
 40. Ketentuan
 41. Pakatan
 42. Persepersetujuan
 43. Persyaratan
 44. Taklik
 45. Tuntutan
 46. Wasiat
 47. Habitat
 48. Pergabungan
 49. Perhubungan
 50. Perkaitan
 51. Perkumpulan
 52. Persatuan
 53. Persekutuan
 54. Perserikatan
 55. Pertautan
 56. Syarikat
 57. Susunan
 58. Rangkaian
 59. Hubungan
 60. Ikatan
 61. Bingkai
 62. Belembang
 63. Berkas
 64. Gebung
 65. Rengkel
 66. Rumpun
 67. Salut
 68. Sendi
 69. Simpai
 70. Simpul
 71. Belenggu
 72. Kung-Kungan
 73. Kurungan
 74. Jalinan
 75. Pertalian
 76. Rantai
 77. Wasilah
 78. Asosiasi
 79. Perhimpunan
 80. Ikrar
 81. Syarat

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata kontrak adalah persetujuan, izin, pembenaran, pengesahan, perkenan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik