110 Sinonim Kata Ikrar di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 110 sinonim kata 'ikrar' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim ikrar

Sinonim Ikrar

 1. Penetapan
 2. Pelantikan
 3. Pemastian
 4. Pembatasan
 5. Pemilihan
 6. Pemutusan
 7. Penentuan
 8. Pengangkatan
 9. Penunjukan
 10. Pengakuan
 11. Pengesahan
 12. Pengukuhan
 13. Ratifikasi
 14. Taki
 15. Janji
 16. Sumpah
 17. Kaul
 18. Nazar
 19. Akreditasi
 20. Izin
 21. Justifikasi
 22. Konfirmasi
 23. Legalisasi
 24. Pelulusan
 25. Pembenaran
 26. Pemberlakukan
 27. Pembuktian
 28. Penahkikan
 29. Penandatanganan
 30. Penegasan
 31. Peneguhan
 32. Penerimaan
 33. Pengabsahan
 34. Pengabulan
 35. Pengikraran
 36. Pengiktirafan
 37. Pengisbatan
 38. Pengizinan
 39. Penguatan
 40. Pengumuman
 41. Penvalidan
 42. Penyahihan
 43. Penyempurnaan
 44. Penyetujuan
 45. Penyungguhan
 46. Peresmian
 47. Perizinan
 48. Pernyataan
 49. Persetujuan
 50. Proklamasi
 51. Testimoni
 52. Prasetia
 53. Komitmen
 54. Niat
 55. Padan
 56. Angan-Angan
 57. Cita-Cita
 58. Hajat
 59. Harapan
 60. Hasrat
 61. Iktikad
 62. Ingatan
 63. Intensi
 64. Karsa
 65. Kasad
 66. Kecenderungan
 67. Kehendak
 68. Keinginan
 69. Kemauan
 70. Maksud
 71. Rencana
 72. Tekad
 73. Tujuan
 74. Akad
 75. Ijab
 76. Ikat Janji
 77. Jaminan
 78. Kesanggupan
 79. Kesepakatan
 80. Ketentuan
 81. Syarat
 82. Waad
 83. Waadah
 84. Waid
 85. Ajal
 86. Batas Waktu
 87. Had
 88. Tempo
 89. Tenggat
 90. Waktu
 91. Kata Sepakat
 92. Kepastian
 93. Akuan
 94. Iman
 95. Kepercayaan
 96. Keyakinan
 97. Kesaksian
 98. Konsesi
 99. Penghargaan
 100. Penghormatan
 101. Syahadat
 102. Aduan
 103. Tuduhan
 104. Tuntutan
 105. Kontrak
 106. Pakta
 107. Perikatan
 108. Perjanjian
 109. Permufakatan
 110. Traktat

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata ikrar adalah penetapan, pelantikan, pemastian, pembatasan, pemilihan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik