89 Sinonim Kata Penyungguhan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 89 sinonim kata 'penyungguhan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim penyungguhan

Sinonim Penyungguhan

 1. Peneguhan
 2. Konsolidasi
 3. Penggalangan
 4. Penguatan
 5. Pengukuhan
 6. Afirmasi
 7. Isbat
 8. Justiflkasi
 9. Konfirmasi
 10. Penegasan
 11. Pembenaran
 12. Pengesahan
 13. Penerangan
 14. Penandasan
 15. Penekanan
 16. Penetapan
 17. Testimoni
 18. Menasdikkan
 19. Membenarkan
 20. Menyungguhkan
 21. Justifikasi
 22. Tasdik
 23. Akreditasi
 24. Ikrar
 25. Izin
 26. Legalisasi
 27. Pelulusan
 28. Pemastian
 29. Pemberlakukan
 30. Pembuktian
 31. Penahkikan
 32. Penandatanganan
 33. Penentuan
 34. Penerimaan
 35. Pengabsahan
 36. Pengabulan
 37. Pengakuan
 38. Pengikraran
 39. Pengiktirafan
 40. Pengisbatan
 41. Pengizinan
 42. Pengumuman
 43. Penvalidan
 44. Penyahihan
 45. Penyempurnaan
 46. Penyetujuan
 47. Peresmian
 48. Perizinan
 49. Pernyataan
 50. Persetujuan
 51. Proklamasi
 52. Ratifikasi
 53. Pelantikan
 54. Pembaiatan
 55. Penabalan
 56. Pengangkatan
 57. Penobatan
 58. Legitimasi
 59. Pemantapan
 60. Validasi
 61. Verifikasi
 62. Kesaksian
 63. Konsesi
 64. Penghargaan
 65. Penghormatan
 66. Syahadat
 67. Aduan
 68. Tuduhan
 69. Tuntutan
 70. Absah
 71. Asli
 72. Autentik
 73. Benar
 74. Berlaku
 75. Betul
 76. Halal
 77. Legal
 78. Sah
 79. Sahih
 80. Sempurna
 81. Lulus
 82. Makbul
 83. Pasti
 84. Jadi
 85. Sudah
 86. Sungguh
 87. Tentu
 88. Tepat
 89. Terang

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata penyungguhan adalah peneguhan, konsolidasi, penggalangan, penguatan, pengukuhan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik