114 Sinonim Kata Sahih di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 114 sinonim kata 'sahih' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim sahih

Sinonim Sahih

 1. Valid
 2. Absah
 3. Aci
 4. Asi
 5. Benar
 6. Berdasar
 7. Berlaku
 8. Berterima
 9. Jadi
 10. Kuat
 11. Legal
 12. Logis
 13. Meyakinkan
 14. Otentik
 15. Real
 16. Sah
 17. Tahkik
 18. Terang
 19. Tepat
 20. Jitu
 21. Kategoris
 22. Kena
 23. Langsung
 24. Pas
 25. Persis
 26. Positif
 27. Telak
 28. Betul
 29. Cocok
 30. Akurat
 31. Cermat
 32. Eksak
 33. Korek
 34. Saksama
 35. Teliti
 36. Bernas
 37. Tentu
 38. Absolut
 39. Definit
 40. Pasti
 41. Tetap
 42. Jelas
 43. Kentara
 44. Nyata
 45. Sabit
 46. Tegas
 47. Mati
 48. Mesti
 49. Niscaya
 50. Berketahuan
 51. Resmi
 52. Sempurna
 53. Sungguh
 54. Wadih
 55. Formal
 56. Halal
 57. Lulus
 58. Makbul
 59. Terkabul
 60. Asli
 61. Orisinal
 62. Sejati
 63. Tulen
 64. Hak
 65. Lurus
 66. Sidik
 67. Kebebasan
 68. Kedaulatan
 69. Keistimewaan
 70. Kekuasaan
 71. Kelayakan
 72. Kewenangan
 73. Kewibawaan
 74. Prerogatif
 75. Milik
 76. Kepunyaan
 77. Protokoler
 78. Seremonial
 79. Baku
 80. Biasa
 81. Jamak
 82. Konvensional
 83. Lazim
 84. Lumrah
 85. Normal
 86. Stereotip
 87. Terbukti
 88. Adil
 89. Jujur
 90. Loyal
 91. Lurus Hati
 92. Mustakim
 93. Piawai
 94. Sadik
 95. Sepadan
 96. Sesuai
 97. Setia
 98. Ada
 99. Faktual
 100. Memang
 101. Sungguh-Sungguh
 102. Imbang
 103. Amat
 104. Sangat
 105. Etis
 106. Lugu
 107. Naif
 108. Polos
 109. Hati-Hati
 110. Autentik
 111. Isbat
 112. Penetapan
 113. Penyungguhan
 114. Sudah

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata sahih adalah valid, absah, aci, asi, benar. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik