250 Sinonim Kata Betul di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 250 sinonim kata 'betul' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim betul

Sinonim Betul

 1. Ya
 2. Akur
 3. Baiklah
 4. Begitulah
 5. Iya
 6. Oke
 7. Setuju
 8. Sungguh
 9. Gerangan
 10. Tah
 11. Tulen
 12. Asli
 13. Autentik
 14. Ceria
 15. Jati
 16. Murni
 17. Orisinal
 18. Sah
 19. Sejati
 20. Suci
 21. Totok
 22. Tepat
 23. Benar
 24. Jitu
 25. Kategoris
 26. Kena
 27. Langsung
 28. Pas
 29. Persis
 30. Positif
 31. Telak
 32. Cocok
 33. Akurat
 34. Cermat
 35. Eksak
 36. Korek
 37. Saksama
 38. Teliti
 39. Bernas
 40. Sahih
 41. Real
 42. Memang
 43. Sebenarnya
 44. Sungguh-Sungguh
 45. Yakin
 46. Amat
 47. Banget
 48. Betul-Betul
 49. Kelewat
 50. Nian
 51. Sangat
 52. Sekali
 53. Terlalu
 54. Terlampau
 55. Alangkah
 56. Betapa
 57. Bukan Buatan
 58. Bukan Main
 59. Banyak
 60. Benar-Benar
 61. Berat
 62. Besar
 63. Bukan Alang Kepalang
 64. Hebat
 65. Luar Biasa
 66. Maha
 67. Paling
 68. Payah
 69. Super
 70. Piawai
 71. Ahli
 72. Berida
 73. Berpengalaman
 74. Cakap
 75. Campin
 76. Kapabel
 77. Karatan
 78. Kawakan
 79. Kompeten
 80. Kuat
 81. Lihai
 82. Mahir
 83. Pacak
 84. Pandai
 85. Pintar
 86. Subtil
 87. Terampil
 88. Terlatih
 89. Ulung
 90. Cukup
 91. Sedang
 92. Adekuat
 93. Berkena
 94. Bertepatan
 95. Berterima
 96. Klop
 97. Kompatibel
 98. Layak
 99. Masuk
 100. Memadai
 101. Sreg
 102. Begitu
 103. Lurus
 104. Lempeng
 105. Lencang
 106. Kejur
 107. Tegak
 108. Vertikal
 109. Baik
 110. Jujur
 111. Mulus
 112. Polos
 113. Sadik
 114. Setia
 115. Terbuka
 116. Tulus
 117. Hak
 118. Normal
 119. Sehat
 120. Stabil
 121. Hadiah
 122. Literal
 123. Paralel
 124. Searah
 125. Sejajar
 126. Berbetulan
 127. Sebahu
 128. Sebati
 129. Sehaluan
 130. Seia Sekata
 131. Sejalan
 132. Sepaham
 133. Sepakat
 134. Sependirian
 135. Seragam
 136. Setubuh
 137. Akseptabel
 138. Pantas
 139. Patut
 140. Tampan
 141. Asri
 142. Berpatutan
 143. Bertemu
 144. Harmonis
 145. Mengena
 146. Sajak
 147. Selaras
 148. Serasi
 149. Sesuai
 150. Setimpal
 151. Sinkron
 152. Sebabat
 153. Sebanding
 154. Sebaya
 155. Sederajat
 156. Seimbang
 157. Sekelas
 158. Selevel
 159. Sepadan
 160. Setara
 161. Setimbang
 162. Setingkat
 163. Sesungguhnya
 164. Absah
 165. Bersih
 166. Beres
 167. Berfungsi
 168. Jalan
 169. Apik
 170. Bagus
 171. Berakhir
 172. Habis
 173. Kelar
 174. Kemas
 175. Langsai
 176. Lunas
 177. Putus
 178. Rampung
 179. Rapi
 180. Segeh
 181. Selesai
 182. Sempurna
 183. Siap
 184. Simpan
 185. Teratur
 186. Tertata
 187. Tertib
 188. Tuntas
 189. Impas
 190. Terbayar
 191. Bekerja
 192. Adil
 193. Loyal
 194. Lurus Hati
 195. Mustakim
 196. Pasti
 197. Tahkik
 198. Valid
 199. Aci
 200. Asi
 201. Legal
 202. Resmi
 203. Ada
 204. Faktual
 205. Nyata
 206. Imbang
 207. Etis
 208. Lugu
 209. Naif
 210. Amat Sangat
 211. Merata
 212. Rata
 213. Selayaknya
 214. Sepantasnya
 215. Sepatutnya
 216. Setimbal
 217. Sewajarnya
 218. Sedia
 219. Terdapat
 220. Terpendam
 221. Tersedia
 222. Terselip
 223. Berdiri
 224. Datang
 225. Hadir
 226. Hidup
 227. Jadi
 228. Lahir
 229. Maujud
 230. Muncul
 231. Tampak
 232. Tampil
 233. Terlihat
 234. Tersua
 235. Wujud
 236. Memegang
 237. Memiliki
 238. Mempunyai
 239. Menyimpan
 240. Boleh
 241. Berlaku
 242. Halal
 243. Lulus
 244. Makbul
 245. Isbat
 246. Penetapan
 247. Penyungguhan
 248. Sudah
 249. Tentu
 250. Terang

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata betul adalah ya, akur, baiklah, begitulah, iya. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik