84 Sinonim Kata Legal di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 84 sinonim kata 'legal' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim legal

Sinonim Legal

 1. Valid
 2. Absah
 3. Aci
 4. Asi
 5. Benar
 6. Berdasar
 7. Berlaku
 8. Berterima
 9. Jadi
 10. Kuat
 11. Logis
 12. Meyakinkan
 13. Otentik
 14. Real
 15. Sah
 16. Sahih
 17. Tahkik
 18. Terang
 19. Berketahuan
 20. Pasti
 21. Resmi
 22. Sempurna
 23. Sungguh
 24. Wadih
 25. Formal
 26. Halal
 27. Lulus
 28. Makbul
 29. Terkabul
 30. Asli
 31. Orisinal
 32. Sejati
 33. Tulen
 34. Jelas
 35. Nyata
 36. Tentu
 37. Dibenarkan
 38. Dibolehkan
 39. Diizinkan
 40. Diperkenankan
 41. Protokoler
 42. Seremonial
 43. Baku
 44. Biasa
 45. Jamak
 46. Konvensional
 47. Lazim
 48. Lumrah
 49. Normal
 50. Stereotip
 51. Adil
 52. Akurat
 53. Betul
 54. Cocok
 55. Jujur
 56. Loyal
 57. Lurus Hati
 58. Lurus
 59. Mustakim
 60. Pas
 61. Persis
 62. Piawai
 63. Sadik
 64. Sepadan
 65. Sesuai
 66. Setia
 67. Tepat
 68. Ada
 69. Faktual
 70. Memang
 71. Sungguh-Sungguh
 72. Hak
 73. Imbang
 74. Amat
 75. Sangat
 76. Etis
 77. Lugu
 78. Naif
 79. Polos
 80. Autentik
 81. Isbat
 82. Penetapan
 83. Penyungguhan
 84. Sudah

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata legal adalah valid, absah, aci, asi, benar. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait