156 Sinonim Kata Masukan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 156 sinonim kata 'masukan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim masukan

Sinonim Masukan

 1. Petunjuk
 2. Alamat
 3. Bakat
 4. Gejala
 5. Gelagat
 6. Indikasi
 7. Isyarat
 8. Pertanda
 9. Sinyal
 10. Atribut
 11. Markah
 12. Rambu-Rambu
 13. Tanda
 14. Aba-Aba
 15. Bukti
 16. Bahan
 17. Ciri
 18. Data
 19. Fakta
 20. Informasi
 21. Keterangan
 22. Arah
 23. Kaidah
 24. Patokan
 25. Peraturan
 26. Preskripsi
 27. Kompas
 28. Manual
 29. Panduan
 30. Pedoman
 31. Resep
 32. Tip
 33. Advis
 34. Ajaran
 35. Amanat
 36. Bimbingan
 37. Fatwa
 38. Nasihat
 39. Pengarahan
 40. Petuah
 41. Tuntunan
 42. Wejangan
 43. Bisikan
 44. Ilham
 45. Wahyu
 46. Wangsit
 47. Pertimbangan
 48. Alasan
 49. Estimasi
 50. Evaluasi
 51. Komentar
 52. Kritik
 53. Penilaian
 54. Tanggapan
 55. Bicara
 56. Pandangan
 57. Pendapat
 58. Rekomendasi
 59. Saran
 60. Maklumat
 61. Pemberitahuan
 62. Definisi
 63. Eksplanasi
 64. Klarifikasi
 65. Penjelasan
 66. Syarah
 67. Anjuran
 68. Arahan
 69. Cadangan
 70. Mosi
 71. Taklimat
 72. Tilikan
 73. Tinjauan
 74. Ulasan
 75. Usulan
 76. Pesan
 77. Pitawat
 78. Laporan
 79. Berita
 80. Kabar
 81. Liputan
 82. Warta
 83. Jumal
 84. Memo
 85. Nota
 86. Pengaduan
 87. Catatan
 88. Notula
 89. Paparan
 90. Pemerian
 91. Perincian
 92. Pernyataan
 93. Risalah
 94. Siaran
 95. Uraian
 96. Ceramah
 97. Jawaban
 98. Khotbah
 99. Kuliah
 100. Penerangan
 101. Peringatan
 102. Pidato
 103. Pitawar
 104. Putusan
 105. Bainah
 106. Burhan
 107. Cena
 108. Dalil
 109. Fenomena
 110. Hakikat
 111. Hujah
 112. Kebenaran
 113. Kenyataan
 114. Kesahihan
 115. Realitas
 116. Saksi
 117. Evidensi
 118. Statistik
 119. Kesaksian
 120. Nas
 121. Bakal
 122. Benih
 123. Materi
 124. Pelajaran
 125. Subjek
 126. Bulan-Bulanan
 127. Incaran
 128. Objek
 129. Sasaran
 130. Target
 131. Tujuan
 132. Wejangan Konseling
 133. Penyuluhan
 134. Akuisisi
 135. Pemerolehan
 136. Perolehan
 137. Aliran
 138. Alitan
 139. Anutan
 140. Hukuman
 141. Ibarat
 142. Ideologi
 143. Keyakinan
 144. Mazhab
 145. Moral
 146. Paham
 147. Pemikiran
 148. Prinsip
 149. Pukulan
 150. Sekte
 151. Aksioma
 152. Asas
 153. Doktrin
 154. Hukum
 155. Kanon
 156. Ketentuan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata masukan adalah petunjuk, alamat, bakat, gejala, gelagat. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik