60 Sinonim Kata Tamsil di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 60 sinonim kata 'tamsil' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim tamsil

Sinonim Tamsil

 1. Perumpamaan
 2. Analogi
 3. Perbandingan
 4. Ibarat
 5. Kias
 6. Metafora
 7. Misal
 8. Pengandaian
 9. Permisalan
 10. Adagium
 11. Amsal
 12. Bidal
 13. Pepatah
 14. Peribahasa
 15. Petitih
 16. Ungkapan
 17. Alegori
 18. Metafor
 19. Simile
 20. Persamaan
 21. Pertemuan Pendapat
 22. Contoh
 23. Pepindan
 24. Padanan Itifak
 25. Persetujuan
 26. Persesuaian
 27. Perserupaan
 28. Permufakatan
 29. Kiasan
 30. Majas
 31. Lambang
 32. Simbol
 33. Sindiran
 34. Amanat
 35. Hikmah
 36. Pelajaran
 37. Iktibar
 38. Model
 39. Moral
 40. Teladan
 41. Umpama
 42. Pengajaran
 43. Perbahasaan
 44. Bagai
 45. Bagaikan
 46. Bak
 47. Laksana
 48. Sebagai
 49. Seolah-Olah
 50. Seperti
 51. Seumpama
 52. Parabel
 53. Pemisalan
 54. Nasihat
 55. Pengajian
 56. Peringatan
 57. Petunjuk
 58. Teguran
 59. Tutorial
 60. Wejangan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata tamsil adalah perumpamaan, analogi, perbandingan, ibarat, kias. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik