150 Sinonim Kata Ibarat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 150 sinonim kata 'ibarat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim ibarat

Sinonim Ibarat

 1. Ungkapan
 2. Cetusan
 3. Ekspresi
 4. Luapan
 5. Pernyataan
 6. Adagium
 7. Aforisme
 8. Amsal
 9. Bidal
 10. Idiom
 11. Kata Majemuk
 12. Maksim
 13. Pepatah
 14. Peribahasa
 15. Petitih
 16. Misal
 17. Pengandaian
 18. Perumpamaan
 19. Analogi
 20. Perbandingan
 21. Kias
 22. Metafora
 23. Permisalan
 24. Tamsil
 25. Umpama
 26. Andai
 27. Bagaikan
 28. Bak
 29. Laksana
 30. Sebagai
 31. Seumpama
 32. Alegori
 33. Metafor
 34. Simile
 35. Seperti
 36. Bagai
 37. Ganal
 38. Kaya
 39. Lir
 40. Penaka
 41. Seakan-Akan
 42. Semacam
 43. Seolah-Olah
 44. Sepantun
 45. Serupa
 46. Sebagaimana
 47. Sesuai
 48. Persamaan
 49. Pertemuan Pendapat
 50. Contoh
 51. Pepindan
 52. Padanan Itifak
 53. Persetujuan
 54. Persesuaian
 55. Perserupaan
 56. Permufakatan
 57. Perbahasaan
 58. Pemeo
 59. Perbahasa
 60. Aci-Aci
 61. Andai-Andai
 62. Perumpaan
 63. Kiasan
 64. Majas
 65. Lambang
 66. Simbol
 67. Sindiran
 68. Amanat
 69. Hikmah
 70. Pelajaran
 71. Iktibar
 72. Model
 73. Moral
 74. Teladan
 75. Pengajaran
 76. Kesetaraan
 77. Kesetimpalan
 78. Komparasi
 79. Nisbah
 80. Parameter
 81. Patokan
 82. Pedoman
 83. Perbedaan
 84. Perimbangan
 85. Perpadanan
 86. Perpaduan
 87. Pertimbangan
 88. Proporsi
 89. Rasio
 90. Skala
 91. Tolok Ukur
 92. Menyerupai
 93. Mirip
 94. Anggap
 95. Duga
 96. Kira
 97. Pendapat
 98. Prasangka
 99. Rasa
 100. Sangka
 101. Tafsir
 102. Tanggap
 103. Terka
 104. Afinitas
 105. Kemiripan
 106. Kesamaan
 107. Keserupaan
 108. Kesesuaian
 109. Paritas
 110. Paralelisme
 111. Parabel
 112. Pemisalan
 113. Ajaran
 114. Advis
 115. Aliran
 116. Alitan
 117. Anjuran
 118. Anutan
 119. Fatwa
 120. Hukuman
 121. Ideologi
 122. Ilham
 123. Keyakinan
 124. Masukan
 125. Mazhab
 126. Paham
 127. Pandangan
 128. Panduan
 129. Pemikiran
 130. Petuah
 131. Petunjuk
 132. Prinsip
 133. Pukulan
 134. Sekte
 135. Tuntunan
 136. Wahyu
 137. Wejangan
 138. Aksioma
 139. Asas
 140. Dalil
 141. Doktrin
 142. Hukum
 143. Kaidah
 144. Kanon
 145. Ketentuan
 146. Nasihat
 147. Pengajian
 148. Peringatan
 149. Teguran
 150. Tutorial

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata ibarat adalah ungkapan, cetusan, ekspresi, luapan, pernyataan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik