232 Sinonim Kata Amanat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 232 sinonim kata 'amanat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim amanat

Sinonim Amanat

 1. Wasiat
 2. Amanah
 3. Peninggalan
 4. Pusaka
 5. Warisan
 6. Perjanjian
 7. Pesan
 8. Petaruh
 9. Testamen
 10. Titipan
 11. Weling
 12. Petunjuk
 13. Alamat
 14. Bakat
 15. Gejala
 16. Gelagat
 17. Indikasi
 18. Isyarat
 19. Pertanda
 20. Sinyal
 21. Atribut
 22. Markah
 23. Rambu-Rambu
 24. Tanda
 25. Aba-Aba
 26. Bukti
 27. Bahan
 28. Ciri
 29. Data
 30. Fakta
 31. Informasi
 32. Keterangan
 33. Masukan
 34. Arah
 35. Kaidah
 36. Patokan
 37. Peraturan
 38. Preskripsi
 39. Kompas
 40. Manual
 41. Panduan
 42. Pedoman
 43. Resep
 44. Tip
 45. Advis
 46. Ajaran
 47. Bimbingan
 48. Fatwa
 49. Nasihat
 50. Pengarahan
 51. Petuah
 52. Tuntunan
 53. Wejangan
 54. Bisikan
 55. Ilham
 56. Wahyu
 57. Wangsit
 58. Pesanan
 59. Tumpangan
 60. Titah
 61. Amaran
 62. Firman
 63. Kata
 64. Perintah
 65. Sabda
 66. Maklumat
 67. Pemberitahuan
 68. Definisi
 69. Eksplanasi
 70. Klarifikasi
 71. Penjelasan
 72. Syarah
 73. Agunan
 74. Andalan
 75. Cagaran
 76. Cengkeram
 77. Gadai
 78. Jaminan
 79. Panjar
 80. Rungguhan
 81. Sandar
 82. Tajak Kebat
 83. Tandon
 84. Tanggungan
 85. Suruhan
 86. Instruksi
 87. Komando
 88. Mandat
 89. Tugas
 90. Pesuruh
 91. Pitawat
 92. Catatan
 93. Memo
 94. Permintaan
 95. Surat
 96. Moral
 97. Arahan
 98. Order
 99. Rodi
 100. Advokasi
 101. Ajakan
 102. Amar
 103. Anjuran
 104. Kritik
 105. Pendapat
 106. Rembuk
 107. Saran
 108. Teguran
 109. Usul
 110. Usulan
 111. Adab
 112. Akhlak
 113. Batin
 114. Budi Pekerti
 115. Etiket
 116. Iktibar
 117. Kehormatan
 118. Kejujuran
 119. Kelakuan
 120. Kesusilaan
 121. Makna
 122. Mental
 123. Pandangan Hidup
 124. Pelajaran
 125. Perangai
 126. Sila
 127. Tabiat
 128. Tata Susila
 129. Watak
 130. Aplikasi
 131. Desakan
 132. Doa
 133. Pengharapan
 134. Imbauan
 135. Klaim
 136. Lamaran
 137. Panggilan
 138. Permohonan
 139. Petisi
 140. Pinangan
 141. Pinta
 142. Rayuan
 143. Rekes
 144. Seruan
 145. Tempahan
 146. Undangan
 147. Delegasi
 148. Arti
 149. Pengertian
 150. Takrif
 151. Faedah
 152. Hikmah
 153. Kegunaan
 154. Keuntungan
 155. Maksud
 156. Manfaat
 157. Nilai
 158. Signifikansi
 159. Substansi
 160. Tujuan
 161. Butir-Butir
 162. Deklarasi
 163. Embaran
 164. Kabar
 165. Kenyataan
 166. Laporan
 167. Makrifat
 168. Manifesto
 169. Mualamat
 170. Pemberitaan
 171. Pengetahuan
 172. Pengumuman
 173. Permakluman
 174. Pesiaran
 175. Proklamasi
 176. Publikasi
 177. Siaran
 178. Wara-Wara
 179. Warta
 180. Kiasan
 181. Alegori
 182. Ibarat
 183. Majas
 184. Metafor
 185. Misal
 186. Permisalan
 187. Perumpamaan
 188. Simile
 189. Tamsil
 190. Analogi
 191. Perbandingan
 192. Persamaan
 193. Persesuaian
 194. Lambang
 195. Simbol
 196. Sindiran
 197. Pelatihan
 198. Pendidikan
 199. Ceramah
 200. Jawaban
 201. Khotbah
 202. Kuliah
 203. Penerangan
 204. Peringatan
 205. Pidato
 206. Pitawar
 207. Putusan
 208. Taklimat
 209. Pengawalan
 210. Pimpinan
 211. Wejangan Konseling
 212. Penyuluhan
 213. Aliran
 214. Alitan
 215. Anutan
 216. Hukuman
 217. Ideologi
 218. Keyakinan
 219. Mazhab
 220. Paham
 221. Pandangan
 222. Pemikiran
 223. Prinsip
 224. Pukulan
 225. Sekte
 226. Aksioma
 227. Asas
 228. Dalil
 229. Doktrin
 230. Hukum
 231. Kanon
 232. Ketentuan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata amanat adalah wasiat, amanah, peninggalan, pusaka, warisan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik