99 Sinonim Bersandar di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 99 sinonim kata 'bersandar' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim bersandar

Sinonim Bersandar

 1. Bertumpu
 2. Berdiri
 3. Berjejak
 4. Berpijak
 5. Bertapak
 6. Berdasar
 7. Bertopang
 8. Berpangkal
 9. Bertolak
 10. Bersendel
 11. Bersendeng
 12. Bersauh
 13. Berlabuh
 14. Bertambat
 15. Melego Jangkar
 16. Merapat
 17. Bersangga
 18. Bergantung
 19. Berpegang
 20. Bersender
 21. Berharap
 22. Bersumber
 23. Berasas
 24. Bersagang
 25. Bertunjal
 26. Berpatokan
 27. Berpedoman
 28. Berkacak
 29. Berpaut
 30. Bertaut
 31. Nyendih
 32. Duduk Bersangga
 33. Lego Jangkar
 34. Membuang Sauh
 35. Berdiam
 36. Berhenti
 37. Berteduh
 38. Singgah
 39. Berjumbai
 40. Berjuntai
 41. Bergayut
 42. Berjurai
 43. Bersangkut
 44. Menggantung
 45. Menggelantung
 46. Terikat
 47. Tergantung
 48. Terpulang
 49. Terserah
 50. Berserah
 51. Duduk
 52. Beristirahat
 53. Bersemayam
 54. Bersila
 55. Bersimpuh
 56. Melendeh
 57. Melungguh
 58. Menggelesot
 59. Menongkrong
 60. Ada
 61. Bercokol
 62. Bermukim
 63. Bertempat
 64. Diam
 65. Hidup
 66. Menumpang Tinggal
 67. Tinggal
 68. Berbaur
 69. Berkeluarga
 70. Bertunangan
 71. Berumah Tangga
 72. Kawin
 73. Menikah
 74. Ampas Kopi
 75. Beralasan
 76. Berargumen
 77. Mendasar
 78. Beralas
 79. Berasa
 80. Berbasis
 81. Berfundamen
 82. Berlandas
 83. Bermotif
 84. Berpokok
 85. Bersendi
 86. Bertema
 87. Elementer
 88. Esensial
 89. Fundamental
 90. Menopang
 91. Primer
 92. Prinsipil
 93. Radikal
 94. Utama
 95. Berbantal
 96. Berlandasan
 97. Berlapik
 98. Bersebab
 99. Berteras

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata bersandar adalah bertumpu, berdiri, berjejak, berpijak, bertapak. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait