35 Sinonim Beralas di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 35 sinonim kata 'beralas' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim beralas

Sinonim Beralas

 1. Bertapak
 2. Berbekas
 3. Berjejak
 4. Berkesan
 5. Berpijak
 6. Bertanda
 7. Bertumpu
 8. Mendasar
 9. Berasa
 10. Berbasis
 11. Berfundamen
 12. Berlandas
 13. Bermotif
 14. Berpangkal
 15. Berpedoman
 16. Berpegang
 17. Berpokok
 18. Bersandar
 19. Bersendi
 20. Bertema
 21. Elementer
 22. Esensial
 23. Fundamental
 24. Menopang
 25. Primer
 26. Prinsipil
 27. Radikal
 28. Utama
 29. Berasas
 30. Berbantal
 31. Berdasar
 32. Berlandasan
 33. Berlapik
 34. Bersebab
 35. Berteras

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata beralas adalah bertapak, berbekas, berjejak, berkesan, berpijak. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait