64 Sinonim Mengasaskan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 64 sinonim kata 'mengasaskan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim mengasaskan

Sinonim Mengasaskan

 1. Menyusun
 2. Melenggekkan
 3. Meningkat
 4. Menumpuk
 5. Merangkap
 6. Membenahi
 7. Membereskan
 8. Menata
 9. Mengapikkan
 10. Mengatak
 11. Mengatur
 12. Mengorganisasikan
 13. Merapikan
 14. Mereka
 15. Membariskan
 16. Menderetkan
 17. Mengurutkan
 18. Menjajarkan
 19. Mengangit
 20. Menjalin
 21. Merangkai
 22. Meronce
 23. Menerap
 24. Merakit
 25. Membangun
 26. Membentuk
 27. Membuat
 28. Mengerjakan
 29. Menggarap
 30. Mengarang
 31. Menggubah
 32. Menulis
 33. Memformulasikan
 34. Merumuskan
 35. Memulai
 36. Melakukan
 37. Melancarkan
 38. Meluncurkan
 39. Membuka
 40. Memelopori
 41. Menaja
 42. Mengacu
 43. Mengambil Langkah
 44. Mengancang-Ancang
 45. Menggerakkan
 46. Menyelenggarakan
 47. Mendirikan
 48. Menegakkan
 49. Mencacakkan
 50. Memasang
 51. Membina
 52. Mengadakan
 53. Menumbuhkan
 54. Melaksanakan
 55. Menjalankan
 56. Mendasarkan
 57. Melandaskan
 58. Mengacaukan
 59. Menyandarkan
 60. Menumpukkan
 61. Menyendikan
 62. Merujukkan
 63. Mengalaskan
 64. Melapikkan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengasaskan adalah menyusun, melenggekkan, meningkat, menumpuk, merangkap. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait