226 Sinonim Pertimbangan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 226 sinonim kata 'pertimbangan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim pertimbangan

Sinonim Pertimbangan

 1. Peninjauan
 2. Inspeksi
 3. Kontrol
 4. Pemantauan
 5. Pemeriksaan
 6. Pengamatan
 7. Pengkajian
 8. Penilikan
 9. Penjajakan
 10. Survei
 11. Alasan
 12. Estimasi
 13. Evaluasi
 14. Komentar
 15. Kritik
 16. Penilaian
 17. Tanggapan
 18. Advis
 19. Bicara
 20. Fatwa
 21. Masukan
 22. Nasihat
 23. Pandangan
 24. Pendapat
 25. Pengarahan
 26. Petuah
 27. Petunjuk
 28. Rekomendasi
 29. Saran
 30. Wejangan
 31. Timbangan
 32. Bandingan
 33. Imbangan
 34. Padanan
 35. Tandingan
 36. Tara
 37. Dacin
 38. Mizan
 39. Neraca
 40. Sukatan
 41. Ukuran
 42. Berat
 43. Bobot
 44. Teladan
 45. Acuan
 46. Anutan
 47. Cermin
 48. Contoh
 49. Hikmah
 50. Ideal
 51. Iktibar
 52. Ikutan
 53. Jejak
 54. Kaca
 55. Model
 56. Panduan
 57. Patron
 58. Pedoman
 59. Pelajaran
 60. Pengajaran
 61. Peringatan
 62. Pola
 63. Preseden
 64. Turutan
 65. Anjuran
 66. Arahan
 67. Cadangan
 68. Mosi
 69. Taklimat
 70. Tilikan
 71. Tinjauan
 72. Ulasan
 73. Usulan
 74. Sambutan
 75. Animo
 76. Anggapan
 77. Balasan
 78. Ganjaran
 79. Hasrat
 80. Jawaban
 81. Keinginan
 82. Minat
 83. Perhatian
 84. Penerimaan
 85. Penghargaan
 86. Persetujuan
 87. Perlawanan
 88. Reaksi
 89. Respons
 90. Sanggahan
 91. Sahutan
 92. Ceramah
 93. Kata Pengantar
 94. Khotbah
 95. Kuliah
 96. Pendahuluan
 97. Pidato
 98. Prakata
 99. Sekapur Sirih
 100. Sepatah Kata
 101. Runding
 102. Mufakat
 103. Perhitungan
 104. Perkiraan
 105. Rembuk
 106. Keputusan
 107. Dekrit
 108. Kata Putus
 109. Kesimpulan
 110. Ketentuan
 111. Ketetapan
 112. Titik Kata
 113. Hasil
 114. Kepastian
 115. Langkah
 116. Sikap
 117. Kehabisan
 118. Kekurangan
 119. Apresiasi
 120. Catatan
 121. Celaan
 122. Iktirad
 123. Kecaman
 124. Siasat
 125. Suara Miring
 126. Teguran
 127. Kausa
 128. Akar
 129. Antiseden
 130. Asal-Mula
 131. Awal
 132. Benih
 133. Gara-Gara
 134. Induk
 135. Lantaran
 136. Pangkal
 137. Pemicu
 138. Pokok
 139. Sebab
 140. Sumber
 141. Tampang
 142. Dorongan
 143. Stimulan
 144. Ikhtiar
 145. Cara
 146. Jalan
 147. Muslihat
 148. Tenggang
 149. Usaha
 150. Penelitian
 151. Inisiatif
 152. Prakarsa
 153. Hitungan
 154. Bilangan
 155. Hisab
 156. Pendapatan
 157. Pikiran
 158. Rekanan
 159. Soal
 160. Hemat
 161. Pendirian
 162. Pemahaman
 163. Pengertian
 164. Penafsiran
 165. Penguraian
 166. Penjelasan
 167. Permakluman
 168. Ajaran
 169. Aksioma
 170. Buah Pikiran
 171. Dasar
 172. Doktrin
 173. Dugaan
 174. Falsafah
 175. Gagasan
 176. Hukum
 177. Ide
 178. Ijtihad
 179. Kaidah
 180. Konsep
 181. Maksud
 182. Motif
 183. Opini
 184. Paham
 185. Pemikiran
 186. Pengetahuan
 187. Penglihatan
 188. Postulat
 189. Prinsip
 190. Putusan
 191. Rasa
 192. Suara
 193. Tafsiran
 194. Taksiran
 195. Teori
 196. Visi
 197. Perbandingan
 198. Analogi
 199. Ibarat
 200. Kesetaraan
 201. Kesetimpalan
 202. Komparasi
 203. Nisbah
 204. Parameter
 205. Patokan
 206. Perbedaan
 207. Perimbangan
 208. Perpadanan
 209. Perpaduan
 210. Persamaan
 211. Perumpamaan
 212. Proporsi
 213. Rasio
 214. Skala
 215. Tolok Ukur
 216. Argumen
 217. Argumentasi
 218. Asas
 219. Bukti
 220. Dalih
 221. Dalil
 222. Keterangan
 223. Kilah
 224. Latar Belakang
 225. Pasal
 226. Tanda

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata pertimbangan adalah peninjauan, inspeksi, kontrol, pemantauan, pemeriksaan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait