35 Sinonim Berasas di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 35 sinonim kata 'berasas' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berasas

Sinonim Berasas

 1. Berusul
 2. Berasal
 3. Berdasar
 4. Berpokok
 5. Berpunca
 6. Bersandar
 7. Bertumpu
 8. Bertopang
 9. Bersangga
 10. Bergantung
 11. Berpegang
 12. Bersender
 13. Bersendeng
 14. Bersendel
 15. Berharap
 16. Bersumber
 17. Berdasarkan
 18. Beralaskan
 19. Berlandaskan
 20. Bersandarkan
 21. Bersendikan
 22. Bersumber Pada
 23. Berteraskan
 24. Beralasan
 25. Berlapik
 26. Berprinsip
 27. Berterima
 28. Masuk Akal
 29. Beralas
 30. Berbantal
 31. Berlandasan
 32. Berpangkal
 33. Bersebab
 34. Bertapak
 35. Berteras

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berasas adalah berusul, berasal, berdasar, berpokok, berpunca. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait