58 Sinonim Ikan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 58 sinonim kata 'ikan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim ikan

Sinonim Ikan

 1. Unduk-Unduk
 2. Kuda Laut
 3. Tangkur
 4. Tawan
 5. Menawan
 6. Memapas
 7. Memasung
 8. Membegal
 9. Membekuk
 10. Memegang
 11. Memenjara
 12. Menahan
 13. Menangkap
 14. Mencekal
 15. Menciduk
 16. Mencokok Ayam
 17. Mencomot
 18. Mengambil
 19. Mengurung
 20. Menjajah
 21. Menjarah
 22. Menjerat
 23. Menyandera
 24. Menyergap
 25. Merampas
 26. Merebut
 27. Meringkus
 28. Memaut
 29. Memengaruhi
 30. Memesona
 31. Memikat
 32. Memukau
 33. Menambat
 34. Menarik
 35. Menggoda
 36. Mengikat
 37. Artistik
 38. Ayu
 39. Bagus
 40. Bahari
 41. Cantik
 42. Elok
 43. Jelita
 44. Juita
 45. Molek
 46. Permai
 47. Rupawan
 48. Simpatik
 49. Menyiangi
 50. Membersihkan
 51. Menerangi
 52. Mengepris
 53. Menyasap
 54. Menyelinap Ayam
 55. Merangai
 56. Merapah
 57. Iwak
 58. Lauk

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata ikan adalah unduk-unduk, kuda laut, tangkur, tawan, menawan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait