25 Sinonim Menyarikan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 25 sinonim kata 'menyarikan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim menyarikan

Sinonim Menyarikan

 1. Menyimpulkan
 2. Menalikan
 3. Mengikatkan
 4. Mengikhtisarkan
 5. Meringkas
 6. Merumuskan
 7. Mengisap Madu
 8. Menyingkat
 9. Merangkum
 10. Menyadur
 11. Melapis
 12. Mengabstrakkan
 13. Mengadaptasi
 14. Mengarang
 15. Menggubah
 16. Mengintisarikan
 17. Mengolah
 18. Meniru
 19. Menjiplak
 20. Menulis
 21. Menyalin
 22. Menyalut
 23. Memendekkan
 24. Mengijmalkan
 25. Mengambil Ringkas

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata menyarikan adalah menyimpulkan, menalikan, mengikatkan, mengikhtisarkan, meringkas. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait