37 Sinonim Meringkas di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 37 sinonim kata 'meringkas' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim meringkas

Sinonim Meringkas

 1. Menyingkat
 2. Memendekkan
 3. Memental
 4. Memuntal
 5. Menghemat
 6. Mengijmalkan
 7. Mengikhtisarkan
 8. Menyumirkan
 9. Merangkum
 10. Menyimpulkan
 11. Menalikan
 12. Mengikatkan
 13. Menyarikan
 14. Merumuskan
 15. Mengisap Madu
 16. Menyadur
 17. Melapis
 18. Mengabstrakkan
 19. Mengadaptasi
 20. Mengarang
 21. Menggubah
 22. Mengintisarikan
 23. Mengolah
 24. Meniru
 25. Menjiplak
 26. Menulis
 27. Menyalin
 28. Menyalut
 29. Mengqasar
 30. Memandakkan
 31. Memotong
 32. Menyentengkan
 33. Mengurangi
 34. Menyusutkan
 35. Mempersingkat
 36. Menyingkat Waktu
 37. Mengambil Ringkas

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata meringkas adalah menyingkat, memendekkan, memental, memuntal, menghemat. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait