43 Sinonim Gebung di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 43 sinonim kata 'gebung' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim gebung

Sinonim Gebung

 1. Ikatan
 2. Bingkai
 3. Belembang
 4. Berkas
 5. Rengkel
 6. Rumpun
 7. Salut
 8. Sendi
 9. Simpai
 10. Simpul
 11. Belenggu
 12. Kung-Kungan
 13. Kurungan
 14. Hubungan
 15. Jalinan
 16. Pertalian
 17. Pertautan
 18. Rangkaian
 19. Rantai
 20. Susunan
 21. Wasilah
 22. Asosiasi
 23. Perhimpunan
 24. Perkumpulan
 25. Persatuan
 26. Persekutuan
 27. Perserikatan
 28. Kontrak
 29. Perjanjian
 30. Arsip
 31. Bendel
 32. Bondot
 33. Bundel
 34. Fail
 35. Folder
 36. Gabungan
 37. Jilid
 38. Kelompok
 39. Kumpulan
 40. Cercah
 41. Jaras
 42. Carik
 43. Slip

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata gebung adalah ikatan, bingkai, belembang, berkas, rengkel. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait