63 Sinonim Mengawamkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 63 sinonim kata 'mengawamkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim mengawamkan

Sinonim Mengawamkan

 1. Seranta
 2. Menyerantakan
 3. Memberitahukan
 4. Mengumumkan
 5. Menyebarluaskan
 6. Menyiarkan
 7. Memasyhurkan
 8. Melambungkan
 9. Melansir
 10. Melejitkan
 11. Memaklumkan
 12. Memopulerkan
 13. Memproklamasikan
 14. Mencanangkan
 15. Menenarkan
 16. Mengabarkan
 17. Mengangkat
 18. Mengembarkan
 19. Menghebohkan
 20. Mengisytiharkan
 21. Mengorbitkan
 22. Menyatakan
 23. Menyebarkan
 24. Mewartakan
 25. Cadang
 26. Mencadangkan
 27. Menahan
 28. Meninggalkan
 29. Menyediakan
 30. Menyimpan
 31. Menyisakan
 32. Menyisihkan
 33. Melantaskan
 34. Memajukan
 35. Membentangkan
 36. Memperhadapkan
 37. Memperlakukan
 38. Menamakan
 39. Mencalonkan
 40. Menelantarkan
 41. Menganjurkan
 42. Mengemukakan
 43. Mengura-Urakan
 44. Mengusulkan
 45. Mengutarakan
 46. Menjagokan
 47. Menyerukan
 48. Merancangkan
 49. Mengagendakan
 50. Menjadwalkan
 51. Menyiapkan
 52. Merencanakan
 53. Merancang
 54. Mengabdikan
 55. Menggunakan
 56. Memperuntukkan
 57. Melaporkan
 58. Memberitakan
 59. Mempermaklumkan
 60. Menakrifkan
 61. Menginformasikan
 62. Mengungkapkan
 63. Menyampaikan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengawamkan adalah seranta, menyerantakan, memberitahukan, mengumumkan, menyebarluaskan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait