53 Sinonim Kurnia di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 53 sinonim kata 'kurnia' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim kurnia

Sinonim Kurnia

 1. Rahmat
 2. Belas Kasihan
 3. Rahim
 4. Anugerah
 5. Balasan
 6. Berkat
 7. Ganjaran
 8. Limpahan
 9. Restu
 10. Fadilat
 11. Faedah
 12. Hikmat
 13. Kebaikan
 14. Kegunaan
 15. Keuntungan
 16. Kerahiman
 17. Tuah
 18. Kasih
 19. Afeksi
 20. Asih
 21. Asmara
 22. Belas
 23. Berahi
 24. Cinta
 25. Iba
 26. Prihatin
 27. Sayang
 28. Karunia
 29. Nikmat
 30. Pemberian
 31. Rejeki
 32. Rezeki
 33. Arti
 34. Fungsi
 35. Guna
 36. Keefektifan
 37. Keistimewaan
 38. Kekuatan
 39. Kelebihan
 40. Kemujaraban
 41. Kemustajaban
 42. Kepentingan
 43. Khasiat
 44. Manfaat
 45. Maslahat
 46. Berkah
 47. Bantuan
 48. Hidayah
 49. Hidayat
 50. Inayat
 51. Kebahagiaan
 52. Pangestu
 53. Pertolongan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata kurnia adalah rahmat, belas kasihan, rahim, anugerah, balasan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait