161 Sinonim Berpindah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 161 sinonim kata 'berpindah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berpindah

Sinonim Berpindah

 1. Ungsi
 2. Mengungsi
 3. Hijrah
 4. Menghindar
 5. Menyingkir
 6. Menurun
 7. Berkurang
 8. Menyusut
 9. Merendah
 10. Melandai
 11. Meluncur
 12. Menukik
 13. Menghunjam
 14. Membenam
 15. Mendarat
 16. Menular
 17. Melemah
 18. Memburuk
 19. Memindahkan
 20. Mencatat
 21. Mentranskripsikan
 22. Menyalin
 23. Bertukar
 24. Beralih
 25. Berganti
 26. Bergilir
 27. Bersalin
 28. Bersilih
 29. Berubah
 30. Bergeser
 31. Berkisar
 32. Tular
 33. Menjangkit
 34. Merebak
 35. Mewabah
 36. Meluas
 37. Menjalar
 38. Merambat
 39. Merembet
 40. Singkir
 41. Meminggir
 42. Menepi
 43. Menyisih
 44. Menghindari
 45. Meninggalkan
 46. Menjauhi
 47. Berevakuasi
 48. Menyelamatkan Diri
 49. Beranjak
 50. Berasak
 51. Bergerak
 52. Beringsut
 53. Mengesak
 54. Beredar
 55. Berkeliling
 56. Berpendar
 57. Berpusar
 58. Berputar
 59. Berotasi
 60. Kesak
 61. Berangsur
 62. Bererak
 63. Ingsut
 64. Berganjak
 65. Beringsar
 66. Berkesot
 67. Ingkah
 68. Menggelesot
 69. Menggeremet
 70. Menyesar
 71. Merangkak
 72. Merayap
 73. Berhijrah
 74. Bereksodus
 75. Bermigrasi
 76. Mengili
 77. Eksodus
 78. Pemindahan
 79. Pengungsian
 80. Penyingkiran
 81. Perpindahan
 82. Bergulir
 83. Melenceng
 84. Menyimpang
 85. Bergesek
 86. Bersinggungan
 87. Berguling
 88. Berdenyut
 89. Bergetar
 90. Berguncang
 91. Berkutik
 92. Mengalir
 93. Mengembut
 94. Menggarit
 95. Menggelinding
 96. Menggelundung
 97. Merenyut
 98. Terbuncang
 99. Bekerja
 100. Beraksi
 101. Bergelut
 102. Bergiat
 103. Berjalan
 104. Berkecimpung
 105. Berkiprah
 106. Beroperasi
 107. Hidup
 108. Anjak
 109. Berangkat
 110. Bertambah
 111. Meningkat
 112. Merayap Usia
 113. Waktu
 114. Berangsur-Angsur
 115. Berantara
 116. Berdikit-Dikit
 117. Beroncet-Roncet
 118. Bertahap
 119. Lama-Kelamaan
 120. Lama-Lama
 121. Lambat-Laun
 122. Perlahan-Lahan
 123. Sedikit Demi Sedikit
 124. Alir
 125. Berambai-Ambai
 126. Bercucuran
 127. Berderai
 128. Berhembus
 129. Berlinang
 130. Bersirkulasi
 131. Bertiup
 132. Keluar
 133. Meleleh
 134. Melurut
 135. Memancar
 136. Mencair
 137. Mencerat
 138. Menerus
 139. Menetes
 140. Mengarus
 141. Menggabak
 142. Mengiler
 143. Mengucur
 144. Menitik
 145. Menjelejeh
 146. Merabas
 147. Meremang
 148. Merembah Air Mata
 149. Merembes
 150. Meresap
 151. Beramai-Ramai
 152. Berbanyak-Banyak
 153. Berbondong-Bondong
 154. Berderai-Derai
 155. Berduyun-Duyun
 156. Berbelot
 157. Bersulih
 158. Berkalih
 159. Berpaling
 160. Bidis
 161. Meloncat

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berpindah adalah ungsi, mengungsi, hijrah, menghindar, menyingkir. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait