79 Sinonim Berasak di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 79 sinonim kata 'berasak' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berasak

Sinonim Berasak

 1. Bersesak-Sesak
 2. Bersesakan
 3. Berdesakan
 4. Berdingkit-Dingkit
 5. Berembut-Rembut
 6. Berhimpitan
 7. Berjejalan
 8. Berselingkit
 9. Bersempit-Sempit
 10. Empet-Empetan
 11. Bersengkelit
 12. Berdedak
 13. Berpindah
 14. Beralih
 15. Beranjak
 16. Bergerak
 17. Bergeser
 18. Beringsut
 19. Berkisar
 20. Mengesak
 21. Berganti
 22. Bertukar
 23. Menular
 24. Menurun
 25. Kesak
 26. Berangsur
 27. Bererak
 28. Berjejal
 29. Asak
 30. Padat
 31. Penuh
 32. Penuh Sesak
 33. Pepak
 34. Rapat
 35. Sesak
 36. Tumpat
 37. Berapat-Rapat
 38. Berbondong-Bondong
 39. Berduyun-Duyun
 40. Berjejal-Jejal
 41. Berjubal
 42. Menumpuk
 43. Ingsut
 44. Berganjak
 45. Beringsar
 46. Berkesot
 47. Ingkah
 48. Menggelesot
 49. Menggeremet
 50. Menyesar
 51. Merangkak
 52. Merayap
 53. Merembet
 54. Bergulir
 55. Melenceng
 56. Menyimpang
 57. Bergesek
 58. Bersinggungan
 59. Bererot
 60. Bererotan
 61. Bercucuran Air
 62. Berderai-Derai
 63. Berderet-Deret
 64. Berdesak-Desak
 65. Beriring-Iring
 66. Berombongan
 67. Berpusu-Pusu
 68. Beruntun-Runtun
 69. Dingkit
 70. Berdempetan
 71. Berbelot
 72. Bersulih
 73. Berhijrah
 74. Berkalih
 75. Berpaling
 76. Berubah
 77. Bidis
 78. Meloncat
 79. Menyisih

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berasak adalah bersesak-sesak, bersesakan, berdesakan, berdingkit-dingkit, berembut-rembut. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait