63 Sinonim Berganti di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 63 sinonim kata 'berganti' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim berganti

Sinonim Berganti

 1. Berubah
 2. Beralih
 3. Bersalin
 4. Bertukar
 5. Bergilir
 6. Bersilih
 7. Bergeser
 8. Berkisar
 9. Berpindah
 10. Bersulih
 11. Menjelma
 12. Bergantian
 13. Bergiliran
 14. Berotasi
 15. Beranak
 16. Bertelur
 17. Melahirkan
 18. Menjebrolkan
 19. Beranjak
 20. Berasak
 21. Bergerak
 22. Beringsut
 23. Mengesak
 24. Menular
 25. Menurun
 26. Berpaling
 27. Berpalis
 28. Melongok
 29. Menengok
 30. Menoleh
 31. Malih
 32. Ugah
 33. Gilir
 34. Beredar
 35. Berputar
 36. Melegar
 37. Ganti
 38. Salin
 39. Silih
 40. Tiru
 41. Tukar
 42. Ubah
 43. Pengganti
 44. Penukar
 45. Substitusi
 46. Sulih
 47. Anjak
 48. Berangsur
 49. Berhijrah
 50. Menyesar
 51. Merangkak
 52. Merembet
 53. Berangkat
 54. Bertambah
 55. Meningkat
 56. Merayap Usia
 57. Waktu
 58. Berbelot
 59. Berkalih
 60. Bidis
 61. Meloncat
 62. Menyimpang
 63. Menyisih

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata berganti adalah berubah, beralih, bersalin, bertukar, bergilir. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait