36 Sinonim Seikat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 36 sinonim kata 'seikat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim seikat

Sinonim Seikat

 1. Seuntai
 2. Sejaras
 3. Serangkai
 4. Serenceng
 5. Serenteng
 6. Seronce
 7. Sebait
 8. Sekuplet
 9. Setandan
 10. Sedompol
 11. Segerombol
 12. Segugus
 13. Sesisir
 14. Setangkai
 15. Setundun
 16. Serumpun
 17. Segolongan
 18. Seketurunan
 19. Seperindukan
 20. Seperdu
 21. Sejambak
 22. Seberkas
 23. Sekebat
 24. Seberinda
 25. Sekeluarga
 26. Sepuak
 27. Sesangkak
 28. Segepok
 29. Sejerat
 30. Sekuncit
 31. Serongkol
 32. Seruntai
 33. Sekawanan
 34. Sekelompok
 35. Sekerumun
 36. Secercah

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata seikat adalah seuntai, sejaras, serangkai, serenceng, serenteng. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait