168 Sinonim Kata Sedang di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 168 sinonim kata 'sedang' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim sedang

Sinonim Sedang

 1. Ugahari
 2. Pertengahan
 3. Semenjana
 4. Bersahaja
 5. Lugu
 6. Polos
 7. Prasaja
 8. Sederhana
 9. Menengah
 10. Madya
 11. Medium
 12. Tengah
 13. Lagi
 14. Masih
 15. Ketika
 16. Selagi
 17. Sementara
 18. Tatkala
 19. Selang
 20. Pada Waktu
 21. Biasa
 22. Elementer
 23. Wajar
 24. Primitif
 25. Terbelakang
 26. Tertinggal
 27. Enteng
 28. Gampang
 29. Lugas
 30. Mudah
 31. Simpel
 32. Padahal
 33. Sedangkan
 34. Alang
 35. Cukup
 36. Pas
 37. Lumayan
 38. Pantas
 39. Patut
 40. Dalam Pada Itu
 41. Antun
 42. Apik
 43. Elok
 44. Etis
 45. Luwes
 46. Laik
 47. Layak
 48. Merdesa
 49. Mustahak
 50. Rapi
 51. Senonoh
 52. Sopan
 53. Tampan
 54. Tertib
 55. Adekuat
 56. Memadai
 57. Berpatutan
 58. Cocok
 59. Harmonis
 60. Mengena
 61. Sepadan
 62. Serasi
 63. Sesuai
 64. Setimpal
 65. Berkena
 66. Bertepatan
 67. Berterima
 68. Betul
 69. Jitu
 70. Klop
 71. Kompatibel
 72. Masuk
 73. Persis
 74. Sreg
 75. Telak
 76. Tepat
 77. Labut
 78. Semenggah
 79. Sumbut
 80. Surup
 81. Akseptabel
 82. Selaras
 83. Pada
 84. Lega
 85. Plong
 86. Puas
 87. Tenang
 88. Moderat
 89. Berimbang
 90. Dingin
 91. Fair
 92. Kalem
 93. Konservatif
 94. Lunak
 95. Normal
 96. Rasional
 97. Midi
 98. Standar
 99. Media
 100. Penghubung
 101. Perantara
 102. Corong
 103. Jalan
 104. Saluran
 105. Tinggal
 106. Agak
 107. Bahasa
 108. Juga
 109. Rada
 110. Sedikit
 111. Berulang
 112. Kembali
 113. Pula
 114. Semula
 115. Serta
 116. Tambah
 117. Terus
 118. Dan
 119. Pun
 120. Sepan
 121. Bulat
 122. Genap
 123. Kafi
 124. Komplet
 125. Lengkap
 126. Penuh
 127. Sempurna
 128. Tamam
 129. Awam
 130. Banal
 131. Formal
 132. Gaib
 133. Jamak
 134. Kaprah
 135. Kebanyakan
 136. Kering
 137. Konvensional
 138. Lasah
 139. Lasak
 140. Lazim
 141. Lumrah
 142. Naif
 143. Natural
 144. Populer
 145. Prosais
 146. Reguler
 147. Rutin
 148. Sahaja
 149. Sewajarnya
 150. Stereotip
 151. Teradat
 152. Teratur
 153. Umum
 154. Preman
 155. Sipil
 156. Cakap
 157. Lihai
 158. Mahir
 159. Pandai
 160. Piawai
 161. Terampil
 162. Terbiasa
 163. Terkondisi
 164. Kerap
 165. Sering
 166. Kepalang
 167. Setengah-Setengah
 168. Tanggung

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata sedang adalah ugahari, pertengahan, semenjana, bersahaja, lugu. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik