175 Sinonim Kata Pas di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 175 sinonim kata 'pas' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim pas

Sinonim Pas

 1. Bertepatan
 2. Berbarengan
 3. Berbetulan
 4. Bersamaan
 5. Bersesuaian
 6. Bertumbukan
 7. Serempak
 8. Serentak
 9. Simultan
 10. Cocok
 11. Klop
 12. Sejajar
 13. Selaras
 14. Sepadan
 15. Kebetulan
 16. Tepat
 17. Benar
 18. Jitu
 19. Kategoris
 20. Kena
 21. Langsung
 22. Persis
 23. Positif
 24. Telak
 25. Betul
 26. Akurat
 27. Cermat
 28. Eksak
 29. Korek
 30. Saksama
 31. Teliti
 32. Bernas
 33. Sahih
 34. Mutlak
 35. Sepenuhnya
 36. Sreg
 37. Afdal
 38. Enak
 39. Plong
 40. Sedang
 41. Madya
 42. Medium
 43. Menengah
 44. Semenjana
 45. Alang
 46. Cukup
 47. Lumayan
 48. Pantas
 49. Patut
 50. Sederhana
 51. Sama
 52. Kembar
 53. Layak
 54. Serupa
 55. Seimbang
 56. Sebanding
 57. Setara
 58. Simetris
 59. Setanding
 60. Sesuai
 61. Seiring
 62. Setingkat
 63. Setaraf
 64. Sekelas
 65. Selevel
 66. Sekata
 67. Seia Sekata
 68. Pasti
 69. Tentu
 70. Hidup
 71. Sebangun
 72. Adekuat
 73. Berkena
 74. Berterima
 75. Kompatibel
 76. Masuk
 77. Memadai
 78. Surat Keterangan
 79. Labut
 80. Laik
 81. Merdesa
 82. Mustahak
 83. Semenggah
 84. Senonoh
 85. Setimpal
 86. Sumbut
 87. Surup
 88. Tampan
 89. Wajar
 90. Akseptabel
 91. Mulia
 92. Terhormat
 93. Harmonis
 94. Bertemu
 95. Jodoh
 96. Sinkron
 97. Sepan
 98. Bulat
 99. Genap
 100. Kafi
 101. Komplet
 102. Lengkap
 103. Penuh
 104. Sempurna
 105. Tamam
 106. Agak
 107. Sedikit
 108. Rada
 109. Pada
 110. Akur
 111. Searah
 112. Sebahu
 113. Sebati
 114. Sehaluan
 115. Sejalan
 116. Sepaham
 117. Sepakat
 118. Sependirian
 119. Seragam
 120. Setubuh
 121. Setuju
 122. Asri
 123. Berpatutan
 124. Mengena
 125. Sajak
 126. Serasi
 127. Sebabat
 128. Sebaya
 129. Sederajat
 130. Setimbang
 131. Sesungguhnya
 132. Sungguh
 133. Piawai
 134. Absah
 135. Asli
 136. Bersih
 137. Orisinal
 138. Sejati
 139. Tulen
 140. Beres
 141. Berfungsi
 142. Jalan
 143. Normal
 144. Adil
 145. Jujur
 146. Loyal
 147. Lurus Hati
 148. Lurus
 149. Mustakim
 150. Sadik
 151. Sah
 152. Setia
 153. Tahkik
 154. Valid
 155. Aci
 156. Asi
 157. Legal
 158. Resmi
 159. Ada
 160. Faktual
 161. Memang
 162. Nyata
 163. Real
 164. Sungguh-Sungguh
 165. Hak
 166. Imbang
 167. Amat
 168. Sangat
 169. Etis
 170. Lugu
 171. Naif
 172. Polos
 173. Kepalang
 174. Setengah-Setengah
 175. Tanggung

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata pas adalah bertepatan, berbarengan, berbetulan, bersamaan, bersesuaian. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik