109 Sinonim Maklumat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 109 sinonim kata 'maklumat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim maklumat

Sinonim Maklumat

 1. Warta
 2. Arahan
 3. Berita
 4. Cerita
 5. Informasi
 6. Kabar
 7. Laporan
 8. Memorandum
 9. Pemberitahuan
 10. Pengumuman
 11. Siaran
 12. Surat
 13. Urita
 14. Wara-Wara
 15. Warita
 16. Warkah
 17. Embaran
 18. Pariwara
 19. Warawara
 20. Penyebarluasan
 21. Penyiaran
 22. Keterangan
 23. Amanat
 24. Bahan
 25. Bukti
 26. Data
 27. Fakta
 28. Masukan
 29. Petunjuk
 30. Tanda
 31. Definisi
 32. Eksplanasi
 33. Klarifikasi
 34. Penjelasan
 35. Syarah
 36. Persiaran
 37. Deklarasi
 38. Manifesto
 39. Notifikasi
 40. Permakluman
 41. Pernyataan
 42. Proklamasi
 43. Pemakluman
 44. Publikasi
 45. Platform
 46. Garis Haluan
 47. Kebijakan
 48. Mimbar
 49. Panggung
 50. Podium
 51. Tribune
 52. Advertensi
 53. Iklan
 54. Promosi
 55. Publisitas
 56. Reklame
 57. Afirmasi
 58. Komunike
 59. Mualamat
 60. Ilmu Pengetahuan
 61. Makrifat
 62. Pengetahuan
 63. Pengertian
 64. Butir-Butir
 65. Kenyataan
 66. Pemberitaan
 67. Pesiaran
 68. Takrif
 69. Liputan
 70. Jumal
 71. Memo
 72. Nota
 73. Pengaduan
 74. Catatan
 75. Komentar
 76. Notula
 77. Paparan
 78. Pemerian
 79. Perincian
 80. Risalah
 81. Ulasan
 82. Uraian
 83. Edaran
 84. Brosur
 85. Buletin
 86. Jurnal
 87. Koran
 88. Lembaran
 89. Majalah
 90. Pamflet
 91. Sebaran
 92. Selebaran
 93. Surat Kabar
 94. Tabloid
 95. Tebaran
 96. Undangan
 97. Dekrit
 98. Kanon
 99. Keputusan
 100. Ketentuan
 101. Ketetapan
 102. Perintah
 103. Info
 104. Kisah
 105. Uar-Uar
 106. Ulasan Pers
 107. Urit
 108. Perangkaan
 109. Statistik

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata maklumat adalah warta, arahan, berita, cerita, informasi. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait