91 Sinonim Data di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 91 sinonim kata 'data' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim data

Sinonim Data

 1. Petunjuk
 2. Alamat
 3. Bakat
 4. Gejala
 5. Gelagat
 6. Indikasi
 7. Isyarat
 8. Pertanda
 9. Sinyal
 10. Atribut
 11. Markah
 12. Rambu-Rambu
 13. Tanda
 14. Aba-Aba
 15. Bukti
 16. Bahan
 17. Ciri
 18. Fakta
 19. Informasi
 20. Keterangan
 21. Masukan
 22. Arah
 23. Kaidah
 24. Patokan
 25. Peraturan
 26. Preskripsi
 27. Kompas
 28. Manual
 29. Panduan
 30. Pedoman
 31. Resep
 32. Tip
 33. Advis
 34. Ajaran
 35. Amanat
 36. Bimbingan
 37. Fatwa
 38. Nasihat
 39. Pengarahan
 40. Petuah
 41. Tuntunan
 42. Wejangan
 43. Bisikan
 44. Ilham
 45. Wahyu
 46. Wangsit
 47. Maklumat
 48. Pemberitahuan
 49. Definisi
 50. Eksplanasi
 51. Klarifikasi
 52. Penjelasan
 53. Syarah
 54. Anjuran
 55. Penerangan
 56. Berita
 57. Embaran
 58. Kabar
 59. Laporan
 60. Liputan
 61. Warta
 62. Alasan
 63. Bainah
 64. Burhan
 65. Cena
 66. Dalil
 67. Fenomena
 68. Hakikat
 69. Hujah
 70. Kebenaran
 71. Kenyataan
 72. Kesahihan
 73. Realitas
 74. Saksi
 75. Evidensi
 76. Statistik
 77. Kesaksian
 78. Nas
 79. Bakal
 80. Benih
 81. Materi
 82. Pelajaran
 83. Subjek
 84. Bulan-Bulanan
 85. Incaran
 86. Objek
 87. Sasaran
 88. Target
 89. Tujuan
 90. Perangkaan
 91. Butir-Butir

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata data adalah petunjuk, alamat, bakat, gejala, gelagat. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait