67 Sinonim Tahanan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 67 sinonim kata 'tahanan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim tahanan

Sinonim Tahanan

 1. Tawanan
 2. Narapidana
 3. Pesakitan
 4. Rantaian
 5. Sandera
 6. Tangkapan
 7. Terhukum
 8. Terpidana
 9. Jarahan
 10. Rampasan
 11. Buruan
 12. Mangsa
 13. Gangguan
 14. Ganjalan
 15. Halangan
 16. Hambatan
 17. Kendala
 18. Lintangan
 19. Rintangan
 20. Sangkutan
 21. Benduan
 22. Jaminan
 23. Bersakit-Sakit
 24. Berlelah-Lelah
 25. Berpenat-Penat
 26. Bersusah Payah
 27. Bersusah-Susah
 28. Membanting Tulang
 29. Memeras Keringat
 30. Memeras Tenaga
 31. Sakit-Sakitan
 32. Interniran
 33. Terdakwa
 34. Tertuduh
 35. Orang Hukuman
 36. Residivis
 37. Anca
 38. Aral
 39. Belan
 40. Gendala
 41. Kesukaran
 42. Sandungan
 43. Sekatan
 44. Taazur
 45. Uzur
 46. Pengasingan
 47. Penjara
 48. Tersiksa
 49. Batu Ganjalan
 50. Batu Sandungan
 51. Galangan
 52. Inhibisi
 53. Kekangan
 54. Larangan
 55. Obstruksi
 56. Pembatasan
 57. Restriksi
 58. Batu Penarung
 59. Gandal
 60. Prohibisi
 61. Sekat
 62. Beban
 63. Godaan
 64. Provokasi
 65. Usikan
 66. Bencana
 67. Teraha

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata tahanan adalah tawanan, narapidana, pesakitan, rantaian, sandera. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait