225 Sinonim Kata Standar di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 225 sinonim kata 'standar' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim standar

Sinonim Standar

 1. Umum
 2. Global
 3. Ijmal
 4. Kasar
 5. Am
 6. Awam
 7. Biasa
 8. Galib
 9. Jamak
 10. Kebanyakan
 11. Konvensional
 12. Lazim
 13. Lumrah
 14. Normal
 15. Populer
 16. Regular
 17. Tipikal
 18. Mahajana
 19. Masyarakat
 20. Komunal
 21. Publik
 22. Terbuka
 23. Umbul-Umbul
 24. Alam
 25. Bendera
 26. Duaja
 27. Liwa
 28. Panji-Panji
 29. Pataka
 30. Tunggul
 31. Ukuran
 32. Barometer
 33. Kadar
 34. Parameter
 35. Patokan
 36. Skala
 37. Sukatan
 38. Takaran
 39. Tingkatan
 40. Tolok Ukur
 41. Bentuk
 42. Dosis
 43. Edisi
 44. Penumpu
 45. Cagak
 46. Kaki
 47. Penahan
 48. Pengampu
 49. Penopang
 50. Penunjang
 51. Penyangga
 52. Penyokong
 53. Penumpil
 54. Penongkat
 55. Sandaran
 56. Tiang Pancang
 57. Sagang
 58. Kriteria
 59. Perbandingan
 60. Dapra
 61. Pengumpil
 62. Benteng
 63. Penangkal
 64. Penangkis
 65. Penghalang
 66. Penyekat
 67. Perintang
 68. Perisai
 69. Tameng
 70. Etika
 71. Tolak Ukur
 72. Baku
 73. Seragam
 74. Banal
 75. Kiap
 76. Kalimantang
 77. Donor
 78. Kontributor
 79. Penderma
 80. Penyumbang
 81. Beking
 82. Pelindung
 83. Penengah
 84. Beken
 85. Eminen
 86. Hit
 87. Kenamaan
 88. Kondang
 89. Marak
 90. Masyhur
 91. Mengakar
 92. Merakyat
 93. Naik Daun
 94. Prominen
 95. Tenar
 96. Terkenal
 97. Ternama
 98. Terpegah
 99. Tersohor
 100. Bersahaja
 101. Asas
 102. Dasar
 103. Hukum
 104. Kaidah
 105. Konvensi
 106. Norma
 107. Pedoman
 108. Pegangan
 109. Peraturan
 110. Petunjuk
 111. Pijakan
 112. Prinsip
 113. Pembatasan
 114. Rata-Rata
 115. Rerata
 116. Purata
 117. Wajar
 118. Medium
 119. Adat
 120. Aturan
 121. Cara
 122. Kebiasaan
 123. Ketentuan
 124. Kultur
 125. Lagu
 126. Laku
 127. Langgam
 128. Metode
 129. Model
 130. Nilai
 131. Pola
 132. Ragam
 133. Sistem
 134. Susunan
 135. Tata Cara
 136. Tata Tertib
 137. Menengah
 138. Sedang
 139. Semenjana
 140. Media
 141. Penghubung
 142. Perantara
 143. Corong
 144. Jalan
 145. Saluran
 146. Natural
 147. Reguler
 148. Etiket
 149. Adab
 150. Akhlak
 151. Bermoral
 152. Bersusila
 153. Moral
 154. Moralitas
 155. Pekerti
 156. Tata Susila
 157. Aba-Aba
 158. Anggai
 159. Isyarat
 160. Kode
 161. Tanda
 162. Derajat
 163. Bagian
 164. Gradasi
 165. Harga
 166. Harkat
 167. Kelas
 168. Kualifikasi
 169. Kualitas
 170. Level
 171. Martabat
 172. Mutu
 173. Pangkat
 174. Peringkat
 175. Posisi
 176. Stadium
 177. Status
 178. Tahap
 179. Tara
 180. Taraf
 181. Cabang
 182. Persimpangan
 183. Elementer
 184. Formal
 185. Gaib
 186. Kaprah
 187. Kering
 188. Lasah
 189. Lasak
 190. Lugu
 191. Naif
 192. Polos
 193. Prosais
 194. Rutin
 195. Sahaja
 196. Sederhana
 197. Sewajarnya
 198. Simpel
 199. Stereotip
 200. Teradat
 201. Teratur
 202. Preman
 203. Sipil
 204. Cakap
 205. Lihai
 206. Luwes
 207. Mahir
 208. Pandai
 209. Piawai
 210. Terampil
 211. Terbiasa
 212. Terkondisi
 213. Kerap
 214. Sering
 215. Ular-Ular
 216. Pangkal
 217. Pokok
 218. Tonggak
 219. Utama
 220. Pembimbing
 221. Penanggung Jawab
 222. Pendidik
 223. Pengasuh
 224. Pengelola
 225. Wali

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata standar adalah umum, global, ijmal, kasar, am. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik