45 Sinonim Seolah-Olah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 45 sinonim kata 'seolah-olah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim seolah-olah

Sinonim Seolah-Olah

 1. Seperti
 2. Bagai
 3. Bagaikan
 4. Bak
 5. Ibarat
 6. Ganal
 7. Kaya
 8. Laksana
 9. Lir
 10. Penaka
 11. Seakan-Akan
 12. Sebagai
 13. Semacam
 14. Sepantun
 15. Serupa
 16. Sebagaimana
 17. Sesuai
 18. Seakanakan
 19. Selaku
 20. Seumpama
 21. Alegori
 22. Bidal
 23. Contoh
 24. Iktibar
 25. Kiasan
 26. Metafor
 27. Misal
 28. Pengajaran
 29. Pepatah
 30. Perbahasaan
 31. Peribahasa
 32. Permisalan
 33. Perumpamaan
 34. Petitih
 35. Tamsil
 36. Ungkapan
 37. Menyerupai
 38. Mirip
 39. Jenis
 40. Macam
 41. Ragam
 42. Rupa
 43. Agak-Agak
 44. Ajak
 45. Serasa

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata seolah-olah adalah seperti, bagai, bagaikan, bak, ibarat. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik