89 Sinonim Sebenarnya di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 89 sinonim kata 'sebenarnya' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim sebenarnya

Sinonim Sebenarnya

 1. Sewajarnya
 2. Biasa Saja
 3. Memang Begitu
 4. Sebaik-Baiknya
 5. Seharusnya
 6. Sejamaknya
 7. Selayaknya
 8. Sememangnya
 9. Semestinya
 10. Sepantasnya
 11. Sepatutnya
 12. Sesungguhnya
 13. Aktual
 14. Nyata
 15. Real
 16. Sahaja
 17. Sebetulnya
 18. Senyatanya
 19. Sungguh
 20. Benar
 21. Betul
 22. Memang
 23. Sungguh-Sungguh
 24. Yakin
 25. Amat
 26. Banget
 27. Betul-Betul
 28. Kelewat
 29. Nian
 30. Sangat
 31. Sekali
 32. Terlalu
 33. Terlampau
 34. Alangkah
 35. Betapa
 36. Bukan Buatan
 37. Bukan Main
 38. Sih
 39. Agaknya
 40. Gerangan
 41. Kah
 42. Si
 43. Tah
 44. Sedia
 45. Sedianya
 46. Semula
 47. Tadinya
 48. Seyogianya
 49. Alamiah
 50. Seadanya
 51. Sederhana
 52. Wajar
 53. Asa
 54. Sengaja
 55. Adil
 56. Barang
 57. Sebaiknya
 58. Sepertinya
 59. Sewajibnya
 60. Sepatutnya Ada
 61. Ada
 62. Benar-Benar
 63. Cengki
 64. Cengli
 65. Dasar
 66. Masuk Akal
 67. Patut
 68. Faktual
 69. Kenyataannya
 70. Otentik
 71. Pada Hakikatnya
 72. Padahal
 73. Sawab
 74. Sudah Barang Tentu
 75. Walhasil
 76. Hendaknya
 77. Selaiknya
 78. Bahwasanya
 79. Kasatmata
 80. Konkret
 81. Maujud
 82. Positif
 83. Anyar
 84. Baru
 85. Gres
 86. Hangat
 87. Mutakhir
 88. Berlaku
 89. Segar

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata sebenarnya adalah sewajarnya, biasa saja, memang begitu, sebaik-baiknya, seharusnya. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Sebelumnya

Konkret
Kasatmata
Faktual
Aktual
Dalang
SINONIM