111 Sinonim Kata Pertanda di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 111 sinonim kata 'pertanda' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim pertanda

Sinonim Pertanda

 1. Petunjuk
 2. Alamat
 3. Bakat
 4. Gejala
 5. Gelagat
 6. Indikasi
 7. Isyarat
 8. Sinyal
 9. Atribut
 10. Markah
 11. Rambu-Rambu
 12. Tanda
 13. Aba-Aba
 14. Bukti
 15. Bahan
 16. Ciri
 17. Data
 18. Fakta
 19. Informasi
 20. Keterangan
 21. Masukan
 22. Arah
 23. Kaidah
 24. Patokan
 25. Peraturan
 26. Preskripsi
 27. Kompas
 28. Manual
 29. Panduan
 30. Pedoman
 31. Resep
 32. Tip
 33. Advis
 34. Ajaran
 35. Amanat
 36. Bimbingan
 37. Fatwa
 38. Nasihat
 39. Pengarahan
 40. Petuah
 41. Tuntunan
 42. Wejangan
 43. Bisikan
 44. Ilham
 45. Wahyu
 46. Wangsit
 47. Tengara
 48. Sinyalemen
 49. Faal
 50. Firasat
 51. Padahan
 52. Simptom
 53. Tanda-Tanda
 54. Cap
 55. Ikon
 56. Karakter
 57. Kualitas
 58. Lambang
 59. Logo
 60. Pengenal
 61. Sebut-Sebutan
 62. Semboyan
 63. Simbol
 64. Anggai
 65. Fenomena
 66. Kode
 67. Sasmita
 68. Alasan
 69. Alibi
 70. Burhan
 71. Dalil
 72. Hujah
 73. Jejak
 74. Kesaksian
 75. Kesan
 76. Trek
 77. Pelebaya
 78. Riak
 79. Kial
 80. Algojo
 81. Perlambang
 82. Duaja
 83. Gestur
 84. Sandi
 85. Sein
 86. Simtom
 87. Naga-Naga
 88. Aksi
 89. Gerak-Gerik
 90. Tingkah-Laku
 91. Kenyataan
 92. Bisikan Hati
 93. Intuisi
 94. Perasaan Hati
 95. Suara Hati
 96. Keajaiban
 97. Kejadian
 98. Wujud
 99. Anugerah
 100. Fitrah
 101. Karunia
 102. Kebolehan
 103. Kemampuan
 104. Kodrat
 105. Talen
 106. Talenta
 107. Bekas
 108. Tikas
 109. Bibit
 110. Gerak
 111. Tarak-Tarak

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata pertanda adalah petunjuk, alamat, bakat, gejala, gelagat. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik