72 Sinonim Kata Perbantahan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 72 sinonim kata 'perbantahan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim perbantahan

Sinonim Perbantahan

 1. Pertengkaran
 2. Kericuhan
 3. Konflik
 4. Kontroversi
 5. Perang Pena
 6. Perbalahan
 7. Perbedaan
 8. Perbentrokan
 9. Percederaan
 10. Percekcokan
 11. Percekikan
 12. Perdebatan
 13. Pergesekan
 14. Pergeseran
 15. Perkelahian
 16. Permusuhan
 17. Perselisihan
 18. Persengketaan
 19. Perseteruan
 20. Pertarungan
 21. Pertelingkahan
 22. Pertentangan
 23. Pertikaian
 24. Polemik
 25. Stres
 26. Tekanan
 27. Silang Pendapat
 28. Dialog
 29. Diskusi
 30. Rusuhan
 31. Pergaduhan
 32. Muhajat
 33. Perlawanan
 34. Perjuangan
 35. Pertempuran
 36. Perlagaan
 37. Persabungan
 38. Peperangan
 39. Pemberontakan
 40. Perbangkangan
 41. Persangkalan
 42. Perdurhakaan
 43. Penampikan
 44. Pertampikan
 45. Penangkisan
 46. Penolakan
 47. Resistansi
 48. Tentangan
 49. Bantahan
 50. Tangkisan
 51. Balasan
 52. Sambutan
 53. Persaingan
 54. Penghalauan
 55. Sanggahan
 56. Prahara
 57. Laga
 58. Percakaran
 59. Pergelutan
 60. Perguaman
 61. Pergulatan
 62. Pertumpahan Darah
 63. Tawuran
 64. Pendiskusian
 65. Perbincangan
 66. Persoalan
 67. Pertakian
 68. Sawala
 69. Perebutan
 70. Tengkarah
 71. Pembicaraan
 72. Sengketa

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata perbantahan adalah pertengkaran, kericuhan, konflik, kontroversi, perang pena. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik