109 Sinonim Perahu di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 109 sinonim kata 'perahu' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim perahu

Sinonim Perahu

 1. Sekoci
 2. Arombai
 3. Bahtera
 4. Berlepas
 5. Biduk
 6. Kano
 7. Lambu
 8. Sampan
 9. Sumbuk
 10. Batel
 11. Jalur
 12. Jongkong
 13. Kolek
 14. Sagur
 15. Belepas
 16. Fusta
 17. Jalibut
 18. Janggolan
 19. Kayak
 20. Pilau
 21. Selup
 22. Joli-Joli
 23. Kempang
 24. Feri
 25. Kapal Tambang
 26. Dek
 27. Dasar
 28. Geladak
 29. Lantai Kapal
 30. Lunas
 31. Alas
 32. Alur Sungai
 33. Asas
 34. Aturan
 35. Bakat
 36. Basis
 37. Jalan
 38. Lambar
 39. Latar
 40. Motif
 41. Pangkal
 42. Pegangan
 43. Pembawaan
 44. Pendapat
 45. Perangai
 46. Permulaan
 47. Pribadi
 48. Punca
 49. Rancangan
 50. Sendi
 51. Sudut
 52. Tapak
 53. Teras
 54. Tiang
 55. Bawah
 56. Landasan
 57. Lantai
 58. Lunas Kapal
 59. Esensi
 60. Hakikat
 61. Inti
 62. Batu Tapakan
 63. Falsafah
 64. Fondasi
 65. Fundamen
 66. Hukum
 67. Marga
 68. Panduan
 69. Patokan
 70. Pedoman
 71. Peraturan
 72. Pijakan
 73. Pilar
 74. Prinsip
 75. Rukun
 76. Saka Guru
 77. Syarat
 78. Tonggak
 79. Tumpuan
 80. Ukuran
 81. Undang-Undang
 82. Akar
 83. Induk
 84. Kausa
 85. Pokok
 86. Mendaratkan
 87. Melabuhkan
 88. Menambatkan
 89. Mengenakan
 90. Menghentikan
 91. Meninggalkan
 92. Menurunkan
 93. Menyinggahkan
 94. Merapatkan Kapal
 95. Melayangkan
 96. Melontarkan
 97. Mengirimkan
 98. Batil
 99. Batal
 100. Mansukh
 101. Sia-Sia
 102. Tawar
 103. Keliru
 104. Lancut
 105. Percuma
 106. Salah
 107. Sesat
 108. Telantar
 109. Terbuang

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata perahu adalah sekoci, arombai, bahtera, berlepas, biduk. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait