229 Sinonim Kata Nasihat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 229 sinonim kata 'nasihat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim nasihat

Sinonim Nasihat

 1. Usul
 2. Ajakan
 3. Anjuran
 4. Ide
 5. Gagasan
 6. Saran
 7. Ular-Ular
 8. Petuah
 9. Ujar-Ujar
 10. Wejangan
 11. Advis
 12. Petatah-Petitih
 13. Petunjuk
 14. Alamat
 15. Bakat
 16. Gejala
 17. Gelagat
 18. Indikasi
 19. Isyarat
 20. Pertanda
 21. Sinyal
 22. Atribut
 23. Markah
 24. Rambu-Rambu
 25. Tanda
 26. Aba-Aba
 27. Bukti
 28. Bahan
 29. Ciri
 30. Data
 31. Fakta
 32. Informasi
 33. Keterangan
 34. Masukan
 35. Arah
 36. Kaidah
 37. Patokan
 38. Peraturan
 39. Preskripsi
 40. Kompas
 41. Manual
 42. Panduan
 43. Pedoman
 44. Resep
 45. Tip
 46. Ajaran
 47. Amanat
 48. Bimbingan
 49. Fatwa
 50. Pengarahan
 51. Tuntunan
 52. Bisikan
 53. Ilham
 54. Wahyu
 55. Wangsit
 56. Pertimbangan
 57. Alasan
 58. Estimasi
 59. Evaluasi
 60. Komentar
 61. Kritik
 62. Penilaian
 63. Tanggapan
 64. Bicara
 65. Pandangan
 66. Pendapat
 67. Rekomendasi
 68. Teladan
 69. Acuan
 70. Anutan
 71. Cermin
 72. Contoh
 73. Hikmah
 74. Ideal
 75. Iktibar
 76. Ikutan
 77. Jejak
 78. Kaca
 79. Model
 80. Patron
 81. Pelajaran
 82. Pengajaran
 83. Peringatan
 84. Pola
 85. Preseden
 86. Turutan
 87. Teguran
 88. Sapaan
 89. Kritikan
 90. Sentilan
 91. Syur
 92. Arahan
 93. Cadangan
 94. Mosi
 95. Taklimat
 96. Tilikan
 97. Tinjauan
 98. Ulasan
 99. Usulan
 100. Sabda
 101. Cakap
 102. Ceramah
 103. Cerita
 104. Firman
 105. Janji
 106. Kata
 107. Omong
 108. Perintah
 109. Perkataan
 110. Suara
 111. Titah
 112. Tutur
 113. Tuturan
 114. Ucapan
 115. Ujar
 116. Runding
 117. Mufakat
 118. Perhitungan
 119. Perkiraan
 120. Rembuk
 121. Pesan
 122. Pitawat
 123. Petua
 124. Formula
 125. Kunci
 126. Pelajaran Yang Baik
 127. Keputusan Mufti
 128. Pendapat Mufti
 129. Catatan
 130. Memo
 131. Amaran
 132. Permintaan
 133. Suruhan
 134. Surat
 135. Petaruh
 136. Wasiat
 137. Weling
 138. Moral
 139. Advokasi
 140. Amar
 141. Instruksi
 142. Pesanan
 143. Akur
 144. Asese
 145. Bulat Kata
 146. Bulat Mufakat
 147. Bulat Suara
 148. Pakat
 149. Pembicaraan
 150. Perundingan
 151. Seia Sekata
 152. Semufakat
 153. Sepaham
 154. Sepakat
 155. Sependapat
 156. Sependirian
 157. Sesama
 158. Bersetuju
 159. Setuju
 160. Komando
 161. Tugas
 162. Pelatihan
 163. Pendidikan
 164. Kenang-Kenangan
 165. Memorandum
 166. Penunjuk
 167. Rujukan
 168. Jawaban
 169. Khotbah
 170. Kuliah
 171. Penerangan
 172. Penjelasan
 173. Pidato
 174. Pitawar
 175. Putusan
 176. Aksioma
 177. Anggapan
 178. Buah Pikiran
 179. Dasar
 180. Doktrin
 181. Dugaan
 182. Falsafah
 183. Hemat
 184. Hukum
 185. Ijtihad
 186. Kesimpulan
 187. Ketentuan
 188. Konsep
 189. Maksud
 190. Motif
 191. Opini
 192. Paham
 193. Pemikiran
 194. Pendirian
 195. Pengetahuan
 196. Penglihatan
 197. Pikiran
 198. Postulat
 199. Prinsip
 200. Rasa
 201. Sikap
 202. Tafsiran
 203. Taksiran
 204. Teori
 205. Timbangan
 206. Visi
 207. Wejangan Konseling
 208. Penyuluhan
 209. Bujukan
 210. Dorongan
 211. Imbauan
 212. Panggilan
 213. Seruan
 214. Undangan
 215. Mandat
 216. Peninggalan
 217. Titipan
 218. Pemberitahuan
 219. Makna
 220. Ibarat
 221. Pengajian
 222. Perumpamaan
 223. Tamsil
 224. Tutorial
 225. Invitasi
 226. Jemputan
 227. Lambaian
 228. Persuasi
 229. Propaganda

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata nasihat adalah usul, ajakan, anjuran, ide, gagasan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait