73 Sinonim Merujukkan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 73 sinonim kata 'merujukkan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim merujukkan

Sinonim Merujukkan

 1. Menumpukan
 2. Memijakkan
 3. Menapakkan
 4. Menjejakkan
 5. Mendasarkan
 6. Mengacukan
 7. Menyandarkan
 8. Memfokuskan
 9. Memusatkan
 10. Mencurahkan
 11. Mengerahkan
 12. Menampik
 13. Menolak
 14. Mengemukakan
 15. Menyerahkan
 16. Memulangkan
 17. Mempresentasikan
 18. Mengajukan
 19. Mengetengahkan
 20. Mengutarakan
 21. Menyajikan
 22. Menyampaikan
 23. Menyuarakan
 24. Memajukan
 25. Menganjurkan
 26. Memperhadapkan
 27. Memberi Pendapat
 28. Mencadangkan
 29. Menyarankan
 30. Mengusulkan
 31. Menamakan
 32. Membentangkan
 33. Mencalonkan
 34. Mengadukan
 35. Menghidangkan
 36. Menampilkan
 37. Melantarkan
 38. Merayu
 39. Melantaskan
 40. Mempertemukan
 41. Menonjolkan
 42. Memperlihatkan
 43. Menyodorkan
 44. Membangkitkan
 45. Menceritakan
 46. Menimbulkan
 47. Mengisahkan
 48. Melandaskan
 49. Mengacaukan
 50. Mengasaskan
 51. Menumpukkan
 52. Menyendikan
 53. Mendamaikan
 54. Meleraikan
 55. Membaikkan
 56. Memisahkan
 57. Mempersatukan
 58. Memufakatkan
 59. Menenangkan
 60. Menengahi
 61. Mengakurkan
 62. Mengantarai
 63. Meragamkan
 64. Merarai
 65. Merembukkan
 66. Merukunkan
 67. Merundingkan
 68. Membidikkan
 69. Menetar
 70. Mengarahkan
 71. Menodongkan
 72. Menujukan
 73. Menyasarkan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata merujukkan adalah menumpukan, memijakkan, menapakkan, menjejakkan, mendasarkan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait