80 Sinonim Kata Merangkaikan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 80 sinonim kata 'merangkaikan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim merangkaikan

Sinonim Merangkaikan

 1. Taut
 2. Menautkan
 3. Menangkupkan
 4. Mengancingkan
 5. Mengatupkan
 6. Menutupkan
 7. Memadukan
 8. Memperhubungkan
 9. Mempersangkutkan
 10. Mempersatukan
 11. Mempertalikan
 12. Mempertemukan
 13. Mencantelkan
 14. Mencantolkan
 15. Mencantumkan
 16. Mengaitkan
 17. Menggandengkan Tangan
 18. Menghubungkan
 19. Menjalinkan
 20. Menyangkutkan
 21. Merapatkan
 22. Merekatkan
 23. Meyambungkan
 24. Memfokuskan
 25. Memusatkan
 26. Mengarahkan
 27. Menujukan Pandangan
 28. Menumpukan
 29. Menyematkan
 30. Mencucukkan
 31. Memautkan
 32. Menyusunkan
 33. Menganyamkan
 34. Melibatkan
 35. Melilitkan
 36. Mencampur
 37. Menggabungkan
 38. Menggandengkan
 39. Menyambungkan
 40. Melekatkan
 41. Mematri
 42. Mempertautkan
 43. Menjalin
 44. Menyambat
 45. Menyambung
 46. Menyangkutpautkan
 47. Menyatukan
 48. Memperistrikan
 49. Mempersuamikan
 50. Mencampurkan
 51. Mengawinkan
 52. Menikahkan
 53. Cantum
 54. Mancatatkan
 55. Memasang
 56. Memasukkan
 57. Membubuhkan
 58. Memuat
 59. Menancapkan
 60. Menaruh
 61. Mencecahkan
 62. Mencocokkan
 63. Menempatkan
 64. Menempelkan
 65. Menemukan
 66. Menerakan
 67. Menerapkan
 68. Mengenakan
 69. Menghunjamkan
 70. Mengikat
 71. Menikamkan
 72. Menjelitkan
 73. Menuliskan
 74. Menusukkan
 75. Menyelipkan
 76. Menyempilkan
 77. Menyertakan
 78. Menyetel
 79. Menyisipkan
 80. Menyuntingkan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata merangkaikan adalah taut, menautkan, menangkupkan, mengancingkan, mengatupkan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik