151 Sinonim Kata Menyuarakan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 151 sinonim kata 'menyuarakan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim menyuarakan

Sinonim Menyuarakan

 1. Utara
 2. Mengutarakan
 3. Melantaskan
 4. Menerangkan
 5. Mengatakan
 6. Mengekspresikan
 7. Mengucapkan
 8. Mengungkapkan
 9. Menyatakan
 10. Melahirkan
 11. Mencetuskan
 12. Mencurahkan
 13. Mengeluarkan
 14. Menuturkan
 15. Menyalurkan Gagasan
 16. Memajukan
 17. Mempresentasikan
 18. Mengadukan
 19. Mengajukan
 20. Mengemukakan
 21. Mengetengahkan
 22. Menyajikan
 23. Menyampaikan
 24. Melafalkan
 25. Melisankan
 26. Membaca
 27. Mengeja
 28. Menyebut
 29. Merapal
 30. Mengujarkan
 31. Membunyikan
 32. Menyebutkan
 33. Membahasakan
 34. Memperkatakan
 35. Menceritakan
 36. Mengisahkan
 37. Meriwayatkan
 38. Memperdengarkan
 39. Mendengungkan
 40. Mengumandangkan
 41. Mendendangkan
 42. Menyanyikan
 43. Menamakan
 44. Mengecap
 45. Menjuluki
 46. Menyapa
 47. Membicarakan
 48. Menyinggung
 49. Melagukan
 50. Melantunkan
 51. Membawakan
 52. Menembangkan
 53. Mengalunkan
 54. Mengidungkan
 55. Menyenandungkan
 56. Merinaikan
 57. Menganjurkan
 58. Memperhadapkan
 59. Memberi Pendapat
 60. Mencadangkan
 61. Menyarankan
 62. Mengusulkan
 63. Membentangkan
 64. Mencalonkan
 65. Merujukkan
 66. Menghidangkan
 67. Menampilkan
 68. Melantarkan
 69. Merayu
 70. Mempertemukan
 71. Menonjolkan
 72. Memperlihatkan
 73. Menyodorkan
 74. Membangkitkan
 75. Menimbulkan
 76. Melontarkan
 77. Melantingkan
 78. Melemparkan
 79. Melepaskan
 80. Mengguling-Gulingkan
 81. Menghumbalang
 82. Melayangkan
 83. Memberikan
 84. Mendaratkan
 85. Membacakan
 86. Memutuskan
 87. Mempropagandakan
 88. Mencanangkan
 89. Menggembar-Gemborkan
 90. Melafazkan
 91. Melaporkan
 92. Memadahkan
 93. Memaklumkan
 94. Membilangkan
 95. Memerikan
 96. Memerinci
 97. Menandaskan
 98. Menegaskan
 99. Mengabarkan
 100. Menggambarkan
 101. Menginformasikan
 102. Menjelaskan
 103. Eja
 104. Melantamkan
 105. Membahanakan
 106. Memberitahukan
 107. Memberitakan
 108. Meneriakkan
 109. Menggaungkan
 110. Menggemakan
 111. Mengumumkan
 112. Menyebarkan Paham
 113. Menyebarkan Berita
 114. Menyerukan
 115. Menyiarkan
 116. Mewartakan
 117. Memancarkan
 118. Memaparkan
 119. Menyebarkan
 120. Menyuguhkan
 121. Mendayukan
 122. Menembang
 123. Melafaskan
 124. Baca
 125. Mengaji
 126. Mendikte
 127. Mengimla
 128. Memafhumi
 129. Memahami
 130. Memaklumi
 131. Menangkap
 132. Mencerna
 133. Mendeteksi
 134. Mengerti
 135. Mengetahui
 136. Mengindra
 137. Menafsirkan
 138. Mengartikan
 139. Mengasosiasikan
 140. Menginterprestasikan
 141. Memperhitungkan
 142. Memperkirakan
 143. Memprediksi
 144. Menaksir
 145. Menduga
 146. Menebak
 147. Menerka
 148. Mengantisipasi
 149. Meraba
 150. Meramalkan
 151. Membawakan Lagu

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata menyuarakan adalah utara, mengutarakan, melantaskan, menerangkan, mengatakan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait

Iklan tertutup dalam 10 detik