271 Sinonim Meniadakan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 271 sinonim kata 'meniadakan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim meniadakan

Sinonim Meniadakan

 1. Menidakkan
 2. Membukankan
 3. Memungkiri
 4. Menafikan
 5. Menegasikan
 6. Mengingkari
 7. Menolak
 8. Menyanggah
 9. Menyangkal
 10. Melenyapkan
 11. Melipur
 12. Menghapuskan
 13. Menghilangkan
 14. Membatalkan
 15. Mementahkan
 16. Mencoret
 17. Mengabolisikan
 18. Menganulir
 19. Menggugurkan
 20. Melecehkan
 21. Mengabaikan
 22. Menyepelekan
 23. Meremehkan
 24. Merendahkan
 25. Melanyak
 26. Melatakan
 27. Memantati
 28. Memunggungi
 29. Mencapak
 30. Mencebikkan
 31. Mendaifkan
 32. Mengecilkan
 33. Mengesampingkan
 34. Menghinakan
 35. Menistakan
 36. Menyambil-Lalukan
 37. Menyampingkan
 38. Meringankan
 39. Memudahkan
 40. Mengentengkan
 41. Menggampangkan
 42. Menyederhanakan
 43. Meranca
 44. Menyabot
 45. Mematahkan
 46. Membendung
 47. Membubarkan
 48. Memorak Porandakan
 49. Memutuskan
 50. Menahan
 51. Menangkal
 52. Mencegah
 53. Menegah
 54. Mengacau
 55. Mengandaskan
 56. Mengekang
 57. Menggagalkan
 58. Mengganggu
 59. Menghadang
 60. Menghalangi
 61. Menghambat
 62. Menghentikan
 63. Mengurungkan
 64. Mengusik
 65. Mengusili
 66. Menjatuhkan
 67. Menyekat
 68. Merintangi
 69. Merusak
 70. Membalikkan
 71. Membukakan
 72. Memansukhkan
 73. Menampik
 74. Memungkirkan
 75. Menafsirkan
 76. Mengubah
 77. Membantah
 78. Menghindari
 79. Menjauhi
 80. Mencabut
 81. Memansuhkan
 82. Melikuidasi
 83. Melucutkan
 84. Mencabut Balik
 85. Membersihkan
 86. Melengah
 87. Memperlalaikan
 88. Mempersenang
 89. Mengempenak
 90. Menghibur
 91. Menyenangkan
 92. Merintang
 93. Merayu
 94. Membuang
 95. Memunahkan
 96. Memusnahkan
 97. Menumpur
 98. Menyirnakan
 99. Meredam
 100. Membasmi
 101. Memberantas
 102. Memerangi
 103. Mengatasi
 104. Mengeliminasi
 105. Mengenyahkan
 106. Mengeradikasi
 107. Menggulung
 108. Menghancurkan
 109. Mengikis
 110. Menumpas
 111. Membunuh
 112. Memutus
 113. Menewaskan
 114. Menghabisi
 115. Membantai
 116. Mencincang
 117. Menjagal
 118. Membedil
 119. Menembak
 120. Mengentuti
 121. Mengetanahkan
 122. Membelit-Belitkan
 123. Memungkari
 124. Memutar Lidah
 125. Melanggar
 126. Mencabuli
 127. Menginjak-Injak
 128. Mengkhianati
 129. Menyalahi
 130. Melelapkan
 131. Melipurkan
 132. Memadamkan
 133. Mematikan
 134. Membinasakan
 135. Memupuskan
 136. Menawarkan
 137. Mendinginkan
 138. Menenangkan
 139. Mengebas
 140. Mengebut
 141. Menggaibkan
 142. Menggelapkan
 143. Mengirap
 144. Menyingkirkan
 145. Meredakan
 146. Merusakkan
 147. Memberhentikan
 148. Melepas
 149. Memansyuhkan
 150. Membantut
 151. Membebaskan
 152. Memecat
 153. Mendepak
 154. Mendiamkan
 155. Menendang
 156. Mengakhiri
 157. Mengeluarkan
 158. Mengheningkan
 159. Menyapu
 160. Menyarak
 161. Menyepak
 162. Menyetop
 163. Menyudahi
 164. Melabuhkan
 165. Mendaratkan
 166. Meninggalkan
 167. Menurunkan
 168. Menyinggahkan
 169. Melesapkan
 170. Melupakan
 171. Meluputkan
 172. Menebus
 173. Menghalalkan
 174. Merelakan
 175. Memburas
 176. Menyetip
 177. Menghabiskan
 178. Memakan
 179. Membelanjakan
 180. Menamatkan
 181. Menandaskan
 182. Menggunduli
 183. Menguras
 184. Menunaikan
 185. Menyelesaikan
 186. Meluruhkan
 187. Menumbangkan
 188. Meranggaskan
 189. Merontokkan
 190. Meruntuhkan
 191. Memarang
 192. Menarik Garis
 193. Mencoreng
 194. Menyetrip
 195. Memakzulkan
 196. Mencopot
 197. Capak
 198. Merigankan
 199. Cabut
 200. Melepaskan
 201. Membetot
 202. Membubut
 203. Menanggalkan
 204. Menarik
 205. Mendudut
 206. Menghunus
 207. Mengumbut
 208. Menyasap
 209. Menyentuk
 210. Menyiangi
 211. Merabut
 212. Merapih
 213. Merengut
 214. Merugut
 215. Merumput
 216. Melambatkan
 217. Membantun
 218. Menangguhkan
 219. Mengulur-Ulurkan
 220. Mengundurkan
 221. Mengungkai
 222. Menunda
 223. Angkat Kaki
 224. Keluar
 225. Lari
 226. Pergi
 227. Membuyarkan
 228. Mencerai-Beraikan
 229. Menghalau
 230. Mengusir
 231. Menyurai
 232. Menutup
 233. Membekukan
 234. Membiarkan
 235. Menarik Kembali
 236. Memundurkan
 237. Mengecewakan
 238. Mengembalikan
 239. Mengubrakan
 240. Menyurutkan
 241. Basmi
 242. Melangiskan
 243. Melawan
 244. Membakar Habis
 245. Mengancaikan
 246. Mengganyang
 247. Menggempur
 248. Menghapus
 249. Menindas
 250. Merobohkan
 251. Anulir
 252. Mengabolisi
 253. Melalaikan
 254. Melambat-Lambatkan
 255. Melengahkan
 256. Melengah-Lengahkan
 257. Memasabodohkan
 258. Membelakangi
 259. Membenamkan
 260. Membengkalaikan
 261. Memetieskan
 262. Memicakan
 263. Memperkecil
 264. Mencampak
 265. Mencuaikan
 266. Meneledorkan
 267. Menghalai-Balaikan
 268. Mengalpakan
 269. Menganaktirikan
 270. Menyia-Nyiakan
 271. Melepaskan Peluang

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata meniadakan adalah menidakkan, membukankan, memungkiri, menafikan, menegasikan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait