175 Sinonim Mengatakan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 175 sinonim kata 'mengatakan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim mengatakan

Sinonim Mengatakan

 1. Utara
 2. Mengutarakan
 3. Melantaskan
 4. Menerangkan
 5. Mengekspresikan
 6. Mengucapkan
 7. Mengungkapkan
 8. Menyatakan
 9. Menyuarakan
 10. Melahirkan
 11. Mencetuskan
 12. Mencurahkan
 13. Mengeluarkan
 14. Menuturkan
 15. Menyalurkan Gagasan
 16. Memajukan
 17. Mempresentasikan
 18. Mengadukan
 19. Mengajukan
 20. Mengemukakan
 21. Mengetengahkan
 22. Menyajikan
 23. Menyampaikan
 24. Memanifestasikan
 25. Menyalurkan
 26. Membeberkan
 27. Memaparkan
 28. Mendedahkan
 29. Mengekspos
 30. Menunjukkan
 31. Menyelakkan
 32. Menyibakkan
 33. Menyingkapkan
 34. Menyirapkan
 35. Membocorkan
 36. Membongkar
 37. Membuka
 38. Menelanjangi
 39. Menguak
 40. Mengujarkan
 41. Melafalkan
 42. Melisankan
 43. Membaca
 44. Mengeja
 45. Menyebut
 46. Merapal
 47. Membunyikan
 48. Menyebutkan
 49. Membahasakan
 50. Memperkatakan
 51. Menceritakan
 52. Mengisahkan
 53. Meriwayatkan
 54. Memerikan
 55. Menakwilkan
 56. Menjelaskan
 57. Menguraikan
 58. Mensyarahkan
 59. Merumuskan
 60. Melukiskan
 61. Menggambarkan
 62. Memaknai
 63. Memaknakan
 64. Menafsirkan
 65. Mengartikan
 66. Menginterpretasikan
 67. Memaklumkan
 68. Menandaskan
 69. Menegaskan
 70. Menentukan
 71. Mengesahkan
 72. Menandakan
 73. Mengindikasikan
 74. Mengisyaratkan
 75. Memberitahukan
 76. Membuktikan
 77. Memperlihatkan
 78. Memperdengarkan
 79. Mendengungkan
 80. Mengumandangkan
 81. Mendendangkan
 82. Menyanyikan
 83. Menamakan
 84. Mengecap
 85. Menjuluki
 86. Menyapa
 87. Membicarakan
 88. Menyinggung
 89. Membandarkan
 90. Mengalirkan
 91. Melabuhkan
 92. Melampiaskan
 93. Menuangkan
 94. Menumpahkan
 95. Melangsungkan
 96. Meneruskan
 97. Mengirimkan
 98. Mendistribusikan
 99. Mengedarkan
 100. Menyebarkan
 101. Melaporkan
 102. Memaklumatkan
 103. Membentangkan
 104. Mempermaklumkan
 105. Memproklamasikan
 106. Mendeklarasikan
 107. Mengumumkan
 108. Mengusulkan
 109. Menyarankan
 110. Maklum
 111. Mahfum
 112. Mengerti
 113. Paham
 114. Mempernyatakan
 115. Mempertahukan
 116. Mengobarkan
 117. Menyiarkan
 118. Mewartakan
 119. Pahama
 120. Pirsa
 121. Memadahkan
 122. Memberitakan
 123. Mengabarkan
 124. Mengkover
 125. Membacakan
 126. Memutuskan
 127. Melafazkan
 128. Membilangkan
 129. Memerinci
 130. Menginformasikan
 131. Berkata
 132. Berbicara
 133. Bercakap
 134. Berceloteh
 135. Bercerita
 136. Berfirman
 137. Berkecek
 138. Bermoncong
 139. Berperi
 140. Bersabda
 141. Bersuara
 142. Bertutur
 143. Berucap
 144. Berujar
 145. Memerintah
 146. Meluapkan
 147. Memformulasikan
 148. Mengartikulasikan
 149. Cetus
 150. Memarakkan
 151. Memasang
 152. Mencucuh
 153. Menghidupkan
 154. Menyalakan
 155. Menyulut
 156. Menyundut
 157. Melantarkan
 158. Membangkit
 159. Membuat
 160. Memicu
 161. Mendatangkan
 162. Menerbitkan
 163. Mengakibatkan
 164. Mengundang
 165. Menimbulkan
 166. Menyebabkan
 167. Aju
 168. Menampilkan
 169. Menatakan
 170. Menganjurkan
 171. Mengedepankan
 172. Menggelindingkan
 173. Menghadirkan
 174. Menyodorkan
 175. Menyorongkan

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengatakan adalah utara, mengutarakan, melantaskan, menerangkan, mengekspresikan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Sebelumnya

Mencurahkan
Mencetuskan
Menatakan
Menampilkan
Mempresentasikan
SINONIM