70 Sinonim Mengalpakan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 70 sinonim kata 'mengalpakan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim mengalpakan

Sinonim Mengalpakan

 1. Meninggalkan
 2. Membelakangi
 3. Mencadangkan
 4. Menyisakan
 5. Menyisihkan
 6. Mewariskan
 7. Melepaskan
 8. Melewatkan
 9. Membuang
 10. Memencilkan
 11. Mencampakkan
 12. Mengucilkan
 13. Menjauhkan
 14. Menyingkirkan
 15. Melampaui
 16. Melebihi
 17. Melewati
 18. Mendahului
 19. Melalaikan
 20. Melupakan
 21. Membiarkan
 22. Mencuaikan
 23. Mengabaikan
 24. Mengesampingkan
 25. Meneledorkan
 26. Memasabodohkan
 27. Mempersetan
 28. Melengahkan
 29. Menaksirkan
 30. Mencupaikan
 31. Menelantarkan
 32. Mengancaikan
 33. Membenamkan
 34. Melenyapkan
 35. Meluputkan
 36. Menghapuskan
 37. Menyia-Nyiakan
 38. Melalukan
 39. Menghabiskan
 40. Memicakan
 41. Melenakan
 42. Meluruhkan
 43. Membius
 44. Membuai
 45. Menghanyutkan
 46. Menghipnosis
 47. Meninabobokkan
 48. Meruntuhkan
 49. Menumang
 50. Melecehkan
 51. Meremehkan
 52. Merendahkan
 53. Melupakan Kewajiban
 54. Melambat-Lambatkan
 55. Melanyak
 56. Melengah-Lengahkan
 57. Membengkalaikan
 58. Memetieskan
 59. Memperkecil
 60. Memunggungi
 61. Mencampak
 62. Mendiamkan
 63. Menghalai-Balaikan
 64. Menganaktirikan
 65. Mengecewakan
 66. Menghinakan
 67. Menginjak-Injak
 68. Meniadakan
 69. Menyalahi
 70. Melepaskan Peluang

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata mengalpakan adalah meninggalkan, membelakangi, mencadangkan, menyisakan, menyisihkan. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait