95 Sinonim Menempati di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 95 sinonim kata 'menempati' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

sinonim menempati

Sinonim Menempati

 1. Menunggu
 2. Menanti
 3. Mengharap
 4. Menunggui
 5. Mendiami
 6. Menduduki
 7. Menghuni
 8. Menaiki
 9. Meninggali
 10. Memangku Memegang
 11. Menduduki Posisi
 12. Jabatan
 13. Pegang
 14. Memegang
 15. Mengacak
 16. Mengawai
 17. Mengawat
 18. Menggenggam
 19. Menggepit
 20. Menjawat
 21. Mematik
 22. Membekam
 23. Mencekal
 24. Mencekam
 25. Mencekau
 26. Mencengkam
 27. Mencengkau
 28. Mencengkeram
 29. Mencerkau
 30. Mengerkau
 31. Menjeramah
 32. Merangkam
 33. Memiliki
 34. Mempunyai
 35. Mengantongi
 36. Menyimpan
 37. Menyandang
 38. Melipat
 39. Membekuk
 40. Menangkap
 41. Menciduk
 42. Mencomot
 43. Mengamankan
 44. Menyergap
 45. Meringkus
 46. Merejeng
 47. Memangku
 48. Mematuhi
 49. Menaati
 50. Mengacuhkan
 51. Mengikuti
 52. Mengindahkan
 53. Memakai
 54. Meriba
 55. Memikul
 56. Mengemban
 57. Melaksanakan
 58. Mengelola
 59. Menjalankan
 60. Menyelenggarakan
 61. Memeluk
 62. Menganut
 63. Memendam
 64. Menanam
 65. Menaruh
 66. Mewakili
 67. Memanjat
 68. Membawa
 69. Mendaki
 70. Mengemudikan
 71. Mengendarai
 72. Menggagai
 73. Menggapai
 74. Menumpang
 75. Menunggangi
 76. Menyigai
 77. Meragang
 78. Meragas
 79. Huni
 80. Mengawas
 81. Menjaga
 82. Tinggal
 83. Memasuki
 84. Menaklukkan
 85. Mencaplok
 86. Mengalahkan
 87. Mengambil
 88. Menganeksasi
 89. Menguasai
 90. Menjajah
 91. Menyerobot
 92. Merebut
 93. Meruntun
 94. Berumah Di
 95. Membumi

Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim kata menempati adalah menunggu, menanti, mengharap, menunggui, mendiami. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.

Terkait